Wet Ketenaansprakelijkheid

De ketenaansprakelijkheidsregeling zorgt ervoor dat aannemers en onderaannemers geen misbruik kunnen maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen. De aannemer van een werk is aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer in verband met het werk moet afdragen. De onderaannemer kan het werk dat aan hem is besteed ook weer uitbesteden aan iemand anders. Zo ontstaat een keten van aannemers die allemaal betrokken zijn bij de uitvoering van het werk. De ketenaansprakelijkheidsregeling zorgt ervoor dat elke schakel aansprakelijk is voor alle volgende schakels. 

Blogs gerelateerd aan Wet Ketenaansprakelijkheid