Werktijdverkorting

Wanneer een bedrijf tijdelijk minder werknemers nodig heeft als gevolg van omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen (brand, epidemie, overstroming), kun je als bedrijf werktijdverkorting aanvragen. De werknemers kunnen dan voor de niet-gewerkte uren tijdelijk een WW-uitkering aanvragen. 

Let op: vanwege de coronacrisis is de werktijdverkorting stopgezet en vervangen door de NOW.