Werkgeverslasten

De werkgever betaalt premies werknemersverzekeringen, dit worden de werkgeverslasten genoemd. De werkgever draagt hiermee bij aan de sociale zekerheid. Een gedeelte van de werkgeverslasten is wettelijk verplicht en een deel is bovenwettelijk. Hoe hoog de werkgeverslasten zijn, staat in de cao. In Nederland is dit ongeveer 30% van het brutoloon