WAADI

WAADI staat voor Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Deze wet beschermt werknemers tegen uitbuiting door malafide uitzendbureaus. De registratieplicht WAADI houdt in dat werkgevers die arbeidskrachten tegen vergoeding ter beschikking stellen, als uitlener geregistreerd moeten staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.