Verzuim

Verzuim betekent dat een werknemer niet op het werk verschijnt en als reden opgeeft ziek te zijn. Dit kan voor een korte periode zijn, bijvoorbeeld bij griep, maar verzuim kan ook veel langer duren. We spreken daarom ook wel van kort en langdurend verzuim.

Kort verzuim

Kort verzuim is zoals de naam al aangeeft, een korte periode van ziek zijn (vaak een aantal dagen). Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld griep of migraine. Meldt een medewerker zich regelmatig voor een korte periode ziek, dan is het als werkgever verstandig om dit te bespreken. Kort verzuim kan namelijk ook overgaan in langdurend verzuim. Je kunt dit soms voorkomen door op tijd het gesprek met de medewerker aan te gaan en de reden van het verzuim te achterhalen. Is dat bijvoorbeeld werkstress of een slechte werk/privébalans, dan kun je samen met de medewerker naar oplossingen zoeken.

Langdurend verzuim

Je spreekt van langdurend verzuim als een medewerker 6 weken of langer niet aan het werk is. Er wordt dan een bedrijfsarts ingeschakeld die de situatie in kaart brengt. De bedrijfsarts stelt samen met de werkgever en medewerker een plan op om de re-integratie vorm te geven.