Vergoedingen

Kostenvergoedingen

Kostenvergoedingen zoals reiskosten, pensioenkosten en andere noodzakelijke kosten voor de uitoefening van de functie zijn onderdeel van de inlenersbeloning wanneer Nedflex deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen. Dit betekent: wanneer de opdrachtgever een cao of beloningsregeling toepast waarin kostenvergoedingen zijn opgenomen, deze kostenvergoedingen ook moeten worden toegepast voor de uitzendkrachten. Wil de opdrachtgever de uitzendkracht een vergoeding geven diee niet in de cao of beloningsregeling is opgenomen, is dit onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Bruto-vergoedingen

Een bruto-vergoeding is een belaste vergoeding. Op een bruto-vergoeding moet Nedflex loonbelasting en sociale premies inhouden. Wil je een bruto-vergoeding aanvragen stuur dan een mail met daarin de naam van de medewerker, het bedrag en een beschrijving van de bruto-vergoeding. De backoffice zal de bruto-vergoeding verwerken.

Netto-vergoedingen

Een netto-vergoeding is een onbelaste vergoeding. Op een netto-vergoeding houdt Nedflex geen loonbelasting en sociale premies in. Netto-vergoedingen worden altijd beoordeeld door de financiële afdeling van Nedflex. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de zogenoemde werkkostenregeling van de Belastingdienst, hierin staan de mogelijkheden tot het geven van een netto-vergoeding aan de medewerkers. Wil je een netto-vergoeding aanvragen stuur dan de naam van de medewerker samen met het bedrag van de vergoeding en een duidelijk omschrijving van wat de vergoeding betreft naar de backoffice. De backoffice zal de beoordeling bij de financiële afdeling aanvragen.