Uitzendovereenkomst

Nedflex maakt als uitzendonderneming gebruik van het fasensysteem zoals beschreven in de cao voor uitzendkrachten (ABU cao). Per fase zijn er andere regels van toepassing voor de uitzendovereenkomst.

Verschil tussen periode- en ketensysteem en fasesysteem

Periode- en ketensysteem
Het periode- en ketensysteem is een wettelijk systeem binnen het arbeidsrecht voor reguliere werkgevers. In dit systeem staat omschreven hoeveel tijdelijke contracten een werkgever over een bepaalde periode mag geven.

Sinds de invoering van de WAB mogen werkgevers maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten bieden in een periode van maximaal 3 jaar (36 maanden). Hierna zijn zij verplicht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Er mag van het periode- en ketensysteem afgeweken worden in de cao.

Onderbrekingsregel
Perioden van 6 maanden of korter tussen twee tijdelijke overeenkomsten tellen mee voor de totale duur van 36 maanden. Is de onderbreking langer dan 6 maanden, dan mag je de telling van contracten opnieuw vanaf het begin toepassen.

Uitzendbranche
Uitzendondernemingen mogen gebruik maken van het fasensysteem.

Fasensysteem
De rechtspositie van een uitzendkracht wordt uitgedrukt in het fasensysteem. Het fasensysteem is onderverdeeld in drie fasen. In de ABU-cao worden deze fasen fase A, fase B en fase C genoemd.

De fase waarin de uitzendovereenkomst valt is afhankelijk van het aantal weken dat een uitzendkracht voor een onderneming heeft gewerkt. Gesteld kan worden: hoe langer er gewerkt wordt, hoe meer rechten de uitzendkracht opbouwt. De duur van de verschillende fasen is als volgt onderverdeeld:

Fase A
Een nieuwe uitzendkracht start in fase A. Hij of zij is werkzaam in fase A zolang er niet meer dan in 52 weken is gewerkt. Alleen de gewerkte weken tellen mee voor de duur van fase A. Fase A kan met of zonder uitzendbeding worden aangegaan. Indien met uitzendbeding moet dit schriftelijk overeen worden gekomen.

Fase B
duurt maximaal 3 jaar en er mogen maximaal 6 tijdelijke contracten worden gegeven. De uitzendkracht komt in fase B zodra de uitzendovereenkomst wordt voortgezet na voltooiing van fase A. Het uitzendbeding kan niet worden opgenomen in fase B.

Fase C
onbepaalde tijd. Zodra de uitzendovereenkomst na voltooiing van fase B wordt voortgezet, is de uitzendkracht werkzaam in fase C.

Onderbrekingsregel Fasensysteem
Net als het ketensysteem kent het fasensysteem onderbrekingsregels. Het fasensysteem wordt onderbroken op het moment dat de uitzendkracht meer dan 6 maanden niet heeft gewerkt. Na een onderbreking van meer dan 6 maanden start de telling in het fasensysteem weer van voren af aan. Per fase gelden andere onderbrekingsregels:

  • Fase A
    Wanneer een uitzendkracht langer dan 6 maanden niet heeft gewerkt, start de telling in fase A opnieuw. Bij een onderbreking van 6 maanden of korter gebeurt er niets. Niet-gewerkte weken tellen namelijk niet mee voor de totale duur van fase A. Als de uitzendkracht binnen 6 maanden weer gaat werken, start hij of zij in het moment van de fase waar hij of zij gestopt was.
  • Fase B
    Wanneer een uitzendkracht in fase B 6 maanden of langer niet heeft gewerkt na de afloop van een uitzendovereenkomst, start de telling opnieuw in fase A. Echter moeten onderbrekingen korter dan 6 maanden wél meegeteld worden voor de totale duur van fase B.
  • Fase C
    Voor fase C geldt dat na een onderbreking van meer dan 6 maanden de telling opnieuw start in fase A.

Opvolgend werkgeverschap
Opvolgend werkgeverschap is een begrip uit het arbeidsrecht. Het betekent dat je als nieuwe werkgever in sommige gevallen de arbeidshistorie en daarmee de opgebouwde rechten van de werknemer over moet nemen. Dit kan invloed hebben op de contracttelling, proeftijd, transitievergoeding en de opzegtermijn. Er is alleen sprake van opvolgend werkgeverschap als een werknemer binnen 6 maanden een nieuwe werkgever krijgt en zo goed als hetzelfde werk blijft doen, bij hetzelfde bedrijf.

Bijvoorbeeld als Nedflex een nieuwe uitzendkracht uitzendt naar een bedrijf waar hij in het afgelopen half jaar al heeft gewerkt in dezelfde functie. In dit geval is Nedflex de nieuwe en dus opvolgend werkgever, want de uitzendkracht gaat werken bij hetzelfde bedrijf en gaat dezelfde werkzaamheden verrichten als voorheen.