Toeslaguren

Toeslaguren zijn uren die een werknemer op onregelmatige tijden heeft gewerkt. In sommige gevallen krijgen werknemers meer betaald als zij op zon- en feestdagen werken. Zij krijgen dan een toeslag op hun normale uurloon omdat zij op een bijzondere tijd werken.