Toelatingsstelsel

Per 1 januari 2026 komt er een toelatingsplicht voor uitzendbureaus. Uitzendbureaus dienen vanaf dat moment een vergunning te hebben om te mogen uitzenden en inleners mogen alleen nog zaken doen met toegelaten uitzendbureaus. Wij spreken over uitzendbureaus, maar dit moet gelezen worden in de breedste zin van het woord. Ook bedrijven die uitzenden niet als hoofdactiviteit hebben, maar wel personeel ter beschikking stellen aan anderen, vallen onder het verplichte toelatingsstelsel.