Tewerkstellingsvergunning

TWV is een werkvergunning die, na aanvraag door de werkgever en de betrokken werknemer, verleend wordt aan een buitenlandse werknemer die legaal voor een bepaalde periode in Nederland wil werken. De werknemer moet afkomstig zijn uit een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.