Sociaal werk cao

Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening cao

Op deze pagina vind je meer informatie over de cao Sociaal Werk Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, zoals de looptijd van de cao en de loontabel.

Looptijd: 01-07-2023 – 31-07-2025
AVV: 29-12-2023 – 31-12-2025

Arbeidsduur:
– 36 uur per week
ADV:
– n.v.t.

Functies zijn opgenomen in de functiematrix van de cao onder artikel 6.2. Als een functie niet voorkomt in de functiematrix wordt de functie ingeschaald conform de methodiek in bijlage 1 sub B van de cao.

Loontabel

Let op: indien de loontabel uit de cao onder het wettelijk minimumloon is, dient het wettelijk minimumloon gehanteerd te worden.

123456789101112131415
start€ 14,00€ 14,19€ 14,53€ 15,58€ 15,99€ 17,78€ 19,40€ 21,04€ 22,37€ 24,37€ 26,10€ 28,53€ 31,46€ 33,61
0€ 14,17€ 14,51€ 14,85€ 15,93€ 16,32€ 18,13€ 19,78€ 21,44€ 22,77€ 24,80€ 26,54€ 28,99€ 31,94€ 34,12
1€ 14,51€ 14,85€ 15,22€ 16,32€ 16,73€ 18,64€ 20,38€ 21,85€ 23,63€ 25,44€ 27,10€ 29,97€ 32,97€ 35,33
2€ 14,85€ 15,22€ 15,57€ 16,73€ 17,12€ 19,24€ 20,89€ 22,34€ 24,19€ 25,97€ 28,02€ 30,96€ 34,12€ 36,55
3€ 15,22€ 15,57€ 15,93€ 17,12€ 17,54€ 19,78€ 21,44€ 22,77€ 24,80€ 26,54€ 28,99€ 31,94€ 35,33€ 37,85
4€ 15,57€ 15,93€ 16,32€ 17,54€ 18,13€ 20,38€ 21,85€ 23,63€ 25,44€ 27,10€ 29,97€ 32,97€ 36,55€ 39,15
5€ 15,93€ 16,32€ 16,73€ 18,13€ 18,64€ 20,89€ 22,34€ 24,19€ 25,97€ 28,02€ 30,96€ 34,12€ 37,85€ 40,53
6€ 16,32€ 16,73€ 17,12€ 18,64€ 19,24€ 21,44€ 22,77€ 24,80€ 26,54€ 28,99€ 31,94€ 35,33€ 39,15€ 41,98
7€ 16,73€ 17,12€ 17,54€ 19,24€ 19,78€ 21,85€ 23,63€ 25,44€ 27,10€ 29,97€ 32,97€ 36,55€ 40,53€ 43,46
8€ 17,12€ 17,54€ 18,13€ 19,78€ 20,38€ 22,34€ 24,19€ 25,97€ 28,02€ 30,96€ 34,12€ 37,85€ 41,98€ 45,00
9€ 17,54€ 18,13€ 18,64€ 20,38€ 20,89€ 22,77€ 24,80€ 26,54€ 28,99€ 31,94€ 35,33€ 39,15€ 43,46€ 46,65
10€ 18,64€ 19,24€ 20,89€ 21,44€ 23,63€ 25,44€ 27,10€ 29,97€ 32,97€ 36,55€ 40,53€ 45,00€ 48,36
11€ 19,78€ 21,44€ 21,85€ 24,19€ 25,97€ 28,02€ 30,96€ 34,12€ 37,85€ 41,98€ 46,65€ 50,15
12€ 22,34€ 24,80€ 26,54€ 28,99€ 31,94€ 35,33€ 39,15€ 43,46€ 48,36€ 52,87
13€ 22,77€ 25,44€ 27,10€ 29,97€ 32,97€ 36,55€ 40,53€ 45,00€ 50,15€ 55,71
u1€ 18,13€ 19,24€ 20,38€ 21,85€ 23,63€ 25,97€ 28,02€ 30,96€ 34,12€ 37,85€ 41,98€ 46,65€ 52,87€ 58,70
u2€ 18,64€ 19,78€ 20,89€ 22,34€ 24,19€ 26,54€ 28,99€ 31,94€ 35,33€ 39,15€ 43,46€ 48,36€ 55,71€ 61,87