SNF-keurmerk

SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. Met het SNF-keurmerk kun je aantonen dat je arbeidsmigranten op de juiste manier huisvest. Het SNF-keurmerk is voor alle ondernemingen die arbeidsmigranten huisvesten, zoals vastgoedorganisaties, uitzendondernemingen, ondernemingen werkzaam in de land- en tuinbouw (agrarische sector) of vleesverwerkende industrie. Om als particulier het keurmerk te behalen mag je maximaal één locatie (naast eventuele eigen woning) bezitten en die aan arbeidsmigranten verhuren.

Met het SNF-keurmerk toon je aan bij gemeenten, woningcorporaties, opdrachtgevers, werknemers en omwonenden van de huisvestingslocaties dat deze voldoen aan de gestelde normen. Dit keurmerk zorgt voor vertrouwen bij al deze stakeholders. De kwaliteit van huisvesting voor arbeidsmigranten is hiermee gewaarborgd.

De 3 stappen van het SNF-keurmerk

1. Inspectie

Elke onderneming die zich na 1 september 2021 wil registreren, moet eerst een administratieve inspectie laten uitvoeren. Daarna worden alle locaties waarvan de onderneming de ‘eerst-verantwoordelijke’ is geïnspecteerd.

2. Rapport

Je krijgt van Normec VRO, een onafhankelijke inspectie instelling, een rapport op basis van de inspecties, waarin de verschillende onderdelen voor jouw onderneming beoordeeld zijn. Ze rapporteren ook waar verbetering nodig is.

3. Frequentie
Jaarlijks vindt er een administratieve inspectie plaats. Indien van toepassing, controleert Normec VRO doorgaans eenmaal per jaar jouw huisvestingslocaties om er zeker van te zijn dat je nog steeds voldoet aan de eisen van het SNF-keurmerk.