SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het doel van de Stichting Normering Arbeid is het realiseren van zelfregulering om fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk te voorkomen. Het SNA-keurmerk wordt verstrekt op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 en NEN 4400-2. 

Blogs gerelateerd aan SNA-keurmerk