SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Dit keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk, waaronder ook detacheerders en payrollondernemingen, te beperken. Het SNA-keurmerk wordt verstrekt op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 en NEN 4400-2. 

Om te oordelen of bedrijven aan de eisen van het keurmerk voldoen worden zij periodiek gecontroleerd. In de regel wordt de onderneming tweemaal per jaar gecontroleerd door een geaccrediteerde inspectie instelling. Als er reden is om dit vaker te doen kan dit worden uitgebreid naar 4 controles per jaar.

Ondernemingen worden op de volgende verplichtingen uit arbeid gecontroleerd:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.