RI&E

RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Een RI&E is een inventarisatie van de gevaren en risico’s in een organisatie of bedrijf. Hierin staan de risico’s in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van werknemers. Door deze arbeidsrisico’s te inventariseren krijg je als werkgever snel inzicht in de situatie en kun je zien waar eventueel verbeteringen in de organisatie nodig zijn.

De RI&E staat niet vast, maar wordt steeds aangepast naar aanleiding van veranderingen die (bijvoorbeeld uit de RI&E) binnen de organisatie plaatsvinden. Denk hierbij aan gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden, het gaan gebruiken van nieuwe machines of het in gebruik nemen van een nieuw bedrijfspand.

Wat in ieder geval in een RI&E moet staan:

  • Een inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risicobeperkende maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid.
  • Een inventarisatie van de aanwezige gevaren met betrekking tot werknemers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’ (bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangeren, jeugdigen en ouderen).
  • Beoordeling en prioritering van de risico’s.
  • Een plan van aanpak waarin vastgesteld wordt welke maatregelen wanneer genomen zullen worden.
  • Aandacht voor de toegang van werknemers tot een preventiemedewerker of een arbo-deskundige (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige).

Uit de RI&E kan blijken dat er specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld lawaai, psycho-sociale arbeidsbelasting (o.a. agressie, werkdruk, seksuele intimidatie), (machine)veiligheid, biologische factoren en trillingen. Deze nadere inventarisatie van de RI&E is ook een verplichte actie voor de werkgever.