Productiegerichte Dierhouderij cao

Op deze pagina vind je meer informatie over de cao Productiegerichte Dierhouderij, zoals de looptijd en loontabel.

Looptijd: 01-01-2022 – 31-12-2023
AVV: 18-03-2023- 31-12-2023

Arbeidsduur:
– 38 uur per week
ADV:
– n.v.t.

Loontabel

Let op: indien de loontabel uit de cao onder het wettelijk minimumloon is, dient het wettelijk minimumloon gehanteerd te worden.

De sectoren melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij vallen sinds 1 januari 2014 onder de werkingssfeer van deze cao.

leeftijd functie-/loongroep
BCDEFG
15 jaar of ouder: startschaalWmln.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
15 jaar€ 5,45€ 5,67€ 6,41€ 6,62€ 6,83€ 7,35
16 jaar€ 6,06€ 6,30€ 7,12€ 7,35€ 7,59€ 8,17
17 jaar€ 7,27€ 7,56€ 8,54€ 8,82€ 9,10€ 9,80
18 jaar€ 8,48€ 8,82€ 9,96€ 10,29€ 10,62€ 11,43
19 jaar€ 9,69€ 10,08€ 11,39€ 11,76€ 12,14€ 13,07
20 jaar€ 10,90€ 11,34€ 12,81€ 13,23€ 13,65€ 14,70
21 jaar tot Aow-leeftijd
1e functiejaar€ 12,12€ 12,60€ 14,23€ 14,70€ 15,17€ 16,33
2e functiejaar€ 12,27€ 13,07€ 14,66€ 15,12€ 15,59€ 16,80
3e functiejaar€ 12,81€ 13,54€ 15,08€ 15,54€ 16,01€ 17,27
4e functiejaar€ 13,37€ 14,00€ 15,50€ 15,96€ 16,43€ 17,73
5e functiejaar€ 13,92€ 14,47€ 15,91€ 16,38€ 16,85€ 18,21
6e functiejaar€ 14,47€ 14,93€ 16,33€ 16,80€ 17,27€ 18,67