Piekarbeid

De regeling piekarbeid is voor agrarische ondernemers en is opgenomen in de cao Open Teelten en in de cao Glastuinbouw. Hierin is geregeld dat je een werknemer maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar op basis van het wettelijk minimumloon in dienst mag nemen voor het verrichten van (agrarische) werkzaamheden. Het gaat hier om seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden gerelateerd aan oogst- en teeltwerkzaamheden (incl. be- en verwerkingen van de oogst) voor agrarische gewassen. Per werknemer mag je de regeling piekarbeid één keer per kalenderjaar toepassen.