Outplacement

Outplacement is kort gezegd begeleiding van werk naar werk. Als je ontslagen bent/wordt dan kun je soms wel wat begeleiding gebruiken bij het vinden van een nieuwe baan. Via een outplacement traject krijg je een “coach” toegewezen die jou tips en handvaten geeft om een nieuwe plek op de arbeidsmarkt te vinden.