Onwerkbaar weer

Bij onwerkbaar weer gelden de regels van de ABU cao voor het wegvallen van werk.

Het kan voorkomen dat bij extreem weer jouw organisatie stil komt te liggen. Dit kan bijvoorbeeld komen door sneeuw, strenge vorst of hoogwater. Mocht het zo zijn dat er een direct verband te leggen is tussen het stilleggen van het werk en het extreme weer, dan kunnen jouw medewerkers mogelijk in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Hierin zijn de eerste dagen wachtdagen. Hoeveel dit er zijn wordt bepaald door de omstandigheden van het weer.

  • Bij vorst, ijzel óf sneeuwval gelden er 2 wachtdagen per winterseizoen (1-11 tot en met 31-03)
  • Bij langdurige regen gelden er 19 wachtdagen per kalenderjaar
  • Bij overige situaties gelden er 2 wachtdagen

Dit wordt geregeld door het UWV. Deze stelt er meerdere eisen aan:

  • Zo moet er namelijk een direct verband zijn tussen het extreme weer en het stilleggen van de werkzaamheden;
  • De medewerker kan minimaal 5 uur niet werken, werkt de medewerker minder dan 10 uur dan moet de medewerker minimaal de helft niet kunnen werken;
  • Het onwerkbaar weer geldt langer dan het aantal geldende wachtdagen;
  • De werkgever is niet verplicht om het loon door te betalen.

Wij zijn dan ook afhankelijk van het oordeel van het UWV. Als werkgever dienen wij het verzoek in, het UWV betaalt de WW-uitkering. Voor uitzendkrachten kan er alleen een beroep op onwerkbaar weer worden gedaan, wanneer er sprake is van een bepaalde of onbepaalde tijd overeenkomst met een vaste arbeidsomvang.

Indien je een melding van onwerkbaar weer wil laten doen moet dit elke dag (er moet elke dag een nieuwe melding gedaan worden) VOOR 09:00 uur bij JZ binnen zijn. De melding moet voor 10:00 uur bij het UWV zijn.