NEN 4400-1

De NEN 4400-1 bevat eisen voor het controleren van bedrijven die personeel aanbieden, zoals payrollbedrijven en uitzendbureaus. Er wordt gekeken of de bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die te maken hebben met het ter beschikking stellen van arbeid. 

De NEN-norm is ontwikkeld om de risico’s voor werkgevers te beperken. Bedrijven die het SNA-keurmerk bezitten, worden standaard tweemaal per jaar geïnspecteerd door een inspectie-instelling op hun verplichtingen.