Kiwa Register

Kiwa Register verwerkt aanvragen voor vergunningen en wettelijke bevoegdheden in de transportsector. Kiwa geeft vergunningen en bevoegdheden uit aan personen en bedrijven in de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en het personenvervoer en vrachtvervoer over de weg. Kiwa doet dit namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Kiwa: Verklaring ter beschikkingsstelling

Het kan voorkomen dat je als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer een vracht wilt vervoeren en je niet de beschikking over voldoende chauffeurs hebt. Het is dan mogelijk om tijdelijk chauffeurs in dienst te nemen door gebruik te maken van collegiale inleen of een erkend uitzendbureau.

Voor wie?
Ondernemers die een chauffeur nodig hebben kunnen daarvoor terecht bij uitzendbureaus die chauffeurs voor het beroepsgoederenvervoer uitzenden. Alleen uitzendbureaus die zijn aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat mogen dit. Een chauffeur heeft dan een ‘verklaring ter beschikkingstelling’ nodig. De chauffeur dient deze onderweg bij controle te kunnen tonen. Het uitzendbureau verstrekt deze verklaring.

Als de werkzaamheden voor de chauffeur eindigen bij het bedrijf waar hij is uitgezonden, moet de verklaring ter beschikkingstelling ingeleverd worden bij het uitzendbureau.

Voorwaarden
Uitzendbureaus die chauffeurs uitzenden in het beroepsgoederenvervoer dienen een aanwijzingsbeschikking aan te vragen bij Kiwa Register.

Bron: Kiwaregister