Jobcrafting

Jobcrafting is het aanpassen van een functie vanuit een medewerker, zodat deze medewerker optimaal en duurzaam kan blijven werken.

Er bestaan 4 vormen van jobcrafting:

  • Taakgerichte jobcrafting

Hoe kunnen de taken binnen een functie worden aangepast zodat deze beter uitgevoerd worden?

  • Relationele jobcrafting

Hoe kunnen taken aangepast worden zodat de samenwerking tussen collega’s beter verloopt?

  • Contextuele jobcrafting

Hoe is alles rondom het uitvoeren van taken geregeld? Denk hierbij aan de werkplek en -inrichting, maar ook bijvoorbeeld de mate van verantwoordelijkheid van de uitvoering van het werk.

  • Cognitieve jobcrafting

Hoeveel waarde en betekenis heeft een taak? Kun je deze waarde en betekenis verhogen? En wat zou het betekenen als je deze waarde en betekenis verhoogd? Dit is de meest lastige van de 4, omdat hierbij een bepaalde beleving en perceptie een grote rol speelt.

Het verschil tussen jobcrafting en jobcarving

Jobcarving en jobcrafting hebben veel met elkaar te maken. Het verschil is dat jobcrafting uitgaat van de werknemer en de invloed van het werk op de persoonlijke behoeftes en wensen van een werknemer. Jobcarving gaat juist uit van de functie en het aanpassen van taken, of onderdelen van die taken, die niet direct over de kern van de functie gaan.