Jobcarving

Jobcarving is een proces waarbij je een bestaande functie anders indeelt. Je past een functie aan aan unieke vaardigheden, kwaliteiten en interesses van een werknemer. Een bestaande functie kan bijvoorbeeld worden opgesplitst in verschillende kleinere taken, die worden toegewezen aan verschillende werknemers. Dit kan handig zijn wanneer een werknemer niet in staat is om bepaalde taken uit te voeren vanwege gezondheidsproblemen of andere beperkingen. Door de functie op te splitsen, kunnen andere werknemers de taken overnemen en kan de werknemer toch blijven werken.

Het begint met het analyseren van de taken en verantwoordelijkheden van een bepaalde functie en kijken welke taken kunnen worden aangepast of gewijzigd om deze beter te laten aansluiten bij de vaardigheden en wensen van de werknemer. Dit kan betekenen dat bepaalde taken worden doorgeschoven naar andere werknemers, of dat taken worden aangepast om beter aan te sluiten bij de kwaliteiten van de werknemer.

Het doel van jobcarving? Werk verdelen en aanpassen aan de vaardigheden en behoeften van de werknemers. Door het opdelen van taken kan de werkdruk van een werknemer worden verminderd, en het geeft andere werknemers de kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Het verschil tussen jobcrafting en jobcarving

Deze twee termen hebben veel met elkaar te maken, maar zijn niet hetzelfde. Jobcarving gaat uit van de functie. Taken, of onderdelen van die taken, die niet direct over de kern van de functie gaan worden aangepast. Jobcrafting gaat uit van de werknemer en de invloed van het werk op de persoonlijke behoeftes en wensen van de werknemer. Wat kan er aangepast worden aan het werk zodat dit beter aansluit bij de wensen van de werknemer?