ISO 9001

De ISO 9001 is een internationale kwaliteitsnorm. De meest simpele manier waarop ISO 9001 wordt uitgelegd is: zeg wat je doet, doe wat je zegt, bewijs het. 

Om te voldoen aan de ISO 9001 kwaliteitsnorm wordt bijvoorbeeld gekeken naar: 

  • Kan de organisatie aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de geldende wet- en regelgeving? 
  • Is er een klachtenregister en hoe wordt er met klachten omgegaan? 
  • Wordt periodiek een klanttevredenheidsonderzoek gehouden?