Inzage- en correctierecht

Dit is het recht van een persoon om een verzoek in te dienen om inzage in en correctie van persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de wettelijke taken door UWV.