Geheimhoudingsbeding

Een geheimhoudingsbeding verplicht de werknemer om tijdens en na afloop van de arbeidsovereenkomst geen vertrouwelijke of concurrentiegevoelige informatie naar buiten te brengen. Het gaat hierbij om informatie die de werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden verkrijgt.