Feestdagen – Payroll

Recreatie

Artikel
Artikel 11 lid 8 Recreatie CAO

Algemeen erkende feestdagen in de Recreatie-CAO
Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen, Koningsdag, Bevrijdingsdag in lustrumjaren (eens in de 5 jaar).

Toekenning feestdag bij geen (vaste) werkdag
De werknemer wordt een feestdagvergoeding toegekend als:

 • De feestdag op de vaste werkdag van de werknemer valt, deze vaste werkdag contractueel is overeengekomen en het bedrijf (of de afdeling) gesloten is.
 • De vaste werkdagen niet contractueel zijn overeengekomen, maar het half jaar voor de feestdag wel iedere week op de dag van de feestdag is gewerkt en het bedrijf (of de afdeling) gesloten is.

Hoeveel uur moet er worden uitbetaald?
De uren die normaal ook op de dag dat de feestdag valt gewerkt worden, dienen te worden uitbetaald.

Wat als er wel is gewerkt op een feestdag?
Als er gewerkt is op een feestdag, dan heeft de werknemer recht op betaling van zijn gewerkte uren. Daarnaast heeft de werknemer recht op vervangende vrije tijd.

Horeca

Artikel
Artikel 3 lid 12 Horeca CAO

Algemeen erkende feestdagen in de Horeca CAO
Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen, Koningsdag.

Toekenning feestdag bij geen (vaste) werkdag
De werknemer wordt een feestdagvergoeding toegekend als:

 • De feestdag op de vaste werkdag van de werknemer valt, deze vaste werkdag contractueel is overeengekomen en het bedrijf (of de afdeling) gesloten is.
  Mei 2024
 • De vaste werkdagen niet contractueel zijn overeengekomen, maar het half jaar voor de feestdag wel iedere week op de dag van de feestdag is gewerkt en het bedrijf (of de afdeling) gesloten is.
 • De feestdagvergoeding geldt niet voor de werknemer die (nog) geen vakkracht is.

Hoeveel uur moet er worden uitbetaald?
De uren die normaal ook op de dag dat de feestdag valt gewerkt worden, dienen te worden uitbetaald.

Wat als er wel is gewerkt op een feestdag?
Als er gewerkt is op een feestdag, dan heeft de werknemer recht op betaling van zijn gewerkte uren. Daarnaast heeft de werknemer recht op vervangende vrije tijd. Mocht tijd voor tijd binnen 3 maanden na de feestdag niet mogelijk zijn, dan heeft de werknemer recht op een toeslag van 50% op her uurloon van de gewerkte uren van de feestdag. De tijd voor tijd komt dan te vervallen.

Open Teelten

Artikel
Artikel 3 lid 20 Open Teelten CAO

Algemeen erkende feestdagen in de Open Teelten CAO
Een feestdag in de CAO Open Teelten is een algemeen erkende feestdag voor zover niet op een zaterdag op zondag vallend.

Toekenning feestdag bij geen (vaste) werkdag
De werknemer wordt een feestdagvergoeding toegekend als:

 • De feestdag op de vaste werkdag van de werknemer valt. Dat houdt in dat er sprake moet zijn van een vast dienstrooster.

Hoeveel uur moet er worden uitbetaald?
De uren die normaal ook op de dag dat de feestdag valt gewerkt worden, dienen te worden uitbetaald.

Wat als er wel is gewerkt op een feestdag?
Als er gewerkt is op een feestdag, dan heeft de werknemer recht op betaling van zijn gewerkte uren. Hiervoor geldt een toeslag van 150% naast de 100% uren die de medewerker standaard uitbetaald krijgt voor het verrichten van werk. Deze toeslag is als volgt opgebouwd:

 • Een toeslag over de gewerkte uren (100%)
 • Een toeslag over de gewerkte uren van die dag (50%)

Glastuinbouw

Artikel
Artikel 3 lid 13 Glastuinbouw CAO

Algemeen erkende feestdagen in de Glastuinbouw CAO
Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, beide Kerstdagen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag.

Toekenning feestdag bij geen (vaste) werkdag
De werknemer wordt een feestdagvergoeding toegekend als:

 • De feestdag op de vaste werkdag van de werknemer valt. Dat houdt in dat er sprake moet zijn van een vast dienstrooster.

Hoeveel uur moet er worden uitbetaald?
De uren die normaal ook op de dag dat de feestdag valt gewerkt worden, dienen te worden uitbetaald.

Wat als er wel is gewerkt op een feestdag?
Als er gewerkt is op een feestdag, dan heeft de werknemer recht op betaling van zijn gewerkte uren. Hiervoor geldt een toeslag van 150% naast de 100% uren die de medewerker standaard uitbetaald krijgt voor het verrichten van werk. Deze toeslag is als volgt opgebouwd:

 • Een toeslag over de gewerkte uren (100%)
 • Een toeslag over de gewerkte uren van die dag (50%)