ET-regeling

De ET-regeling (ET staat voor extraterritoriaal) is een fiscale regeling. Deze regeling zorgt ervoor dat werknemers die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland werken een belastingvrije vergoeding kunnen ontvangen voor extra kosten die gemaakt worden omdat zij tijdelijk buiten hun land van herkomst werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reiskosten en huisvesting. 

De ET-regeling staat in de ABU cao. Als werkgever kun je hiermee een deel van het brutoloon van de werknemer inhouden en netto weer uitruilen. Zo blijft er voor de medewerker meer nettoloon over.