Eigenrisicodragerschap – ERD

ERD staat voor eigenrisicodragerschap. Een eigenrisicodrager ziektewet is een werkgever die ervoor kiest om de ziektewetuitkering zelf te betalen aan werknemers voor wie geen plicht tot loondoorbetaling bij ziekte (meer) geldt. De werkgever neemt dan de rol van het UWV voor een groot deel over. De werkgever houdt hierbij zelf controle over het verzuimbeleid en de re-integratie van de werknemers.

Nedflex is ook eigenrisicodrager voor de ziektewet. Een bewuste keuze waarbij wij actiever betrokken kunnen zijn bij het verzuimtraject van de (ex-)medewerker. Naast het nauwe contact bieden wij tools voor de flexkrachten die weer aan het werk willen en kunnen tijdens het re-integratietraject.