Declaratie

Een declaratie is een opgave van te vergoeden kosten, dit kunnen bijvoorbeeld reiskosten zijn.