De Bouwpas

Wat is De Bouwpas?

Iedere aannemer heeft de wettelijke verplichting vast te leggen welke arbeidskrachten (zelfstandigen, buitenlandse arbeidskrachten, uitzendkrachten etc.) op de bouwplaats werken. De Bouwpas is een online oplossing om eenvoudig vast te leggen welke arbeidskrachten er op een bouwplaats werken. De Bouwpas brengt hierbij de gehele keten in kaart, verklaart alle arbeidsrelaties en zorgt dat iedereen de juiste documenten ter beschikking stelt aan de personen die het nodig hebben. Zo voldoet de hele keten aan de wet- en regelgeving.

De Bouwpas bij Nedflex

De hoofdaannemer voegt Nedflex toe als onderaannemer op het betreffende project. Nedflex meldt de uitzendkrachten die op het project gaan werken aan in de online omgeving van De Bouwpas. De eerste dag dat de uitzendkrachten op het project gaan werken melden zij zich bij de portier voor de aanmelding en instructies op het project.

Werkwijze

De partner of inlener stuurt een mail naar het hoofdkantoor van Nedflex dat er uitzendkrachten en/ of zelfstandigen op een project moeten worden aangemeld in De Bouwpas. In de mail vermeldt de partner of inlener om welke uitzendkrachten en/ of zelfstandigen dit gaat.

De partner of inlener heeft contact met de hoofdaannemer die Nedflex vervolgens als onderaannemer op het project toevoegt. Nedflex ontvangt vervolgens een link om in te loggen in de online omgeving van De Bouwpas. In de online omgeving zal Nedflex vervolgens de gegevens van Nedflex controleren en indien noodzakelijk aanvullen.

Daarna zal Nedflex de uitzendkrachten en/ of zelfstandigen die op het project gaan werken aanmelden.

Wanneer de hoofdaannemer de aanmelding heeft goedgekeurd ontvangt Nedflex een mail met de goedkeuring. Deze mail zullen wij doorsturen naar de partner of inlener ter bevestiging van de aanmelding.