Bijzonder verlof

Wat is bijzonder verlof?

Als werknemer kun je verlof opnemen dat in de wet is geregeld. Ander verlof is geregeld in je cao of arbeidsovereenkomst, dat noem je bijzonder verlof. Dat kan bijvoorbeeld verlof zijn voor een huwelijk of verhuizing. In de cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer er recht is op bijzonder (buitengewoon) verlof. Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld.

Wanneer kun je bijzonder verlof aanvragen?

Een werknemer kan bijzonder verlof aanvragen bij familieomstandigheden of voor een bijzondere gebeurtenis. Bijvoorbeeld voor:

• de begrafenis van een familielid;
• een huwelijk of van een familielid;
• een ambtsjubileum;
• een verhuizing;
• een examen;
• een doktersbezoek;
• activiteiten voor een vakbond.

Regels bijzonder verlof

In de cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement kunnen afspraken staan over bijzonder verlof. Wanneer dit verlof mogelijk is, hoe lang het duurt en of het verlof betaald of onbetaald is.

Verlof en sollicitatie

Een werknemer heeft geen recht op (betaald) verlof om te solliciteren. Heeft de werknemer een sollicitatiegesprek tijdens uren waarop de werknemer normaal gesproken werkt? Dan moet de werknemer daarvoor vakantie uren opnemen. In de cao of bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan.

Verlof en doktersbezoek

Er geldt geen onvoorwaardelijk recht op doktersbezoek. Meestal is de afspraak dat werknemers zo veel mogelijk in hun vrije tijd naar de dokter of tandarts gaan. Als doktersbezoek buiten werktijd niet mogelijk is, kan de werknemer recht hebben op kort verzuimverlof.

Verlof voor zwangerschapsonderzoek

Als de werknemer onder werktijd een zwangerschapscontrole heeft, heeft de werknemer recht op verlof. De werknemer hoeft geen vakantie-uren op te nemen. Ook wordt het loon van de werknemer doorbetaald tijdens het zwangerschapsonderzoek en de reistijd. Dit is geregeld in de Arbeidstijdenwet.

Verlof bij overlijden familielid

Als een direct familielid overlijdt, heeft de werknemer recht op calamiteitenverlof. Dit verlof is om meteen de nodige zaken te regelen. Het calamiteitenverlof kan overgaan in bijzonder verlof.