Arbeidskrachten

Een arbeidskracht is iemand die werkt of kan werken. In de uitzendbranche wordt met arbeidskrachten vaak verwezen naar medewerkers die via een uitzendbureau bij een opdrachtgever werken, ook wel uitzendkrachten genoemd.