ADV (arbeidsduurverkorting)

ADV staat voor arbeidsduurverkorting.

Is er ADV van toepassing in de cao?

Om te weten of er ADV van toepassing is, kijk je in de betreffende cao (of beloningsregeling van de opdrachtgever). ADV wordt niet altijd hetzelfde beschreven, benamingen als arbeidsduurverkorting, arbeidstijdverkorting, ATV, werkweekverkorting, roostervrije dagen, roostervrije uren, uren roostervrij worden ook gebruikt. Over het algemeen betekent het hetzelfde, namelijk extra vrije dagen. Als er ADV van toepassing is kun je als werkgever ervoor kiezen om dit in tijd of geld te compenseren.

ADV compenseren in tijd

Indien je ADV compenseert in tijd, wordt dit systeemtechnisch ingeregeld. De opgebouwde ADV tijd is zichtbaar op de loonstrook van de medewerker. Wanneer een medewerker de ADV tijd wil opnemen, kan dit in overleg met de opdrachtgever.

In sommige cao’s worden collectieve ADV dagen vastgesteld. De opdrachtgever mag dan een bepaalde periode aanwijzen waarin de medewerker wordt betaald van de opgebouwde ADV tijd.

ADV compenseren in geld

Indien je er als werkgever voor kiest om ADV te compenseren in geld, ontvangt de medewerker over ieder gewerkt uur het ADV percentage. Dit ADV percentage wordt afgeleid van de tijd die in de cao wordt beschreven. Het percentage is zichtbaar op de loonstrook.

In sommige cao’s wordt beschreven dat er een toeslag moet worden betaald wanneer het ADV wordt uitbetaald.

ADV percentage berekenen

Indien er in de cao of beloningsregeling een percentage is vastgesteld of een berekeningsmethode wordt beschreven, moet je dit toepassen. Staat dit er niet, dan gebruik je de berekening uit de ABU cao:

Rekenvoorbeeld:

Berekening aan de hand van ADV in dagen: adv-dagen per jaar / 254.

Berekening aan de hand van ADV in uren: adv-uren per jaar / 254 x (NAD /5)

In de cao wordt beschreven dat de arbeidsduurverkorting 20,9 dagen is. De berekening is dan 20,9/254*100 = 8,23

Het percentage is: 8,23%

Overzicht met de actuele ADV dagen en percentages

Naam caoPercentageDagen
Afbouw 37 uur2,36%6
Afbouw 37,5 uur3,94%10
Apotheken0%0
Bakkers0%0
Baksteen5,12%13
Beroepsgoederenvervoer | Transport | TLN1,38%3,5
Bloemen en Planten | Bloemendetailhandel0%0
Bouw en Infra | Bouwbedrijf (Bouwplaatswerknemers)7,87%20
Bouw en Infra | Bouwbedrijf (Uta werknemers)6,80%15
Bouwmaterialen | HIBIN5,16%12
Contractcatering5,12%13
Dakdekkers | Bikudak8,00%20
Detailhandel AGF | Detailhandel Aardappelen Groenten en Fruit0%0
Dierhouderij 20130%0
Facilitaire Contactcenters0%0
Glastuinbouw0%0
Groen, Grond en Infrastructuur6,66%13
Groenten- en Fruitverwerkende Industrie3,74%9,5
Groothandel Groenten en Fruit0%0
Hellende daken4,72%12
Horeca0%0
Houthandel9,06%23
Houtverwerkende Industrie6,10%15,5
Hoveniers0%0
Jeugdzorg0%0
Kappers0%0
Kartoflex0%0
Metaal en Techniek5,12% of n.v.t.
Metalektro4,98%13
Meubelindustrie1,97%5
Motorvoertuigen0%0
Open Teelten0%0
Openbaar Vervoer | OV0%0
Particuliere beveiliging0%0
Pluimvee6,30%16
Podia0%0
PostNL0%0
Productiegerichte dierhouderij0%0
Rabobank cao0%0
Recreatie0%0
Retail Non Food0%0
Schilders2,76%7
Schoonmaak0%0
Slagersbedrijf0%0
Supermarkten | Levensmiddelen Detailhandel8,10%19,5
Timmerindustrie 36 uur0%0
Timmerindustrie 37,5 uur3,45%7
Timmerindustrie 38,75 uur6,99%14,2
Timmerindustrie 40 uur10,29%20,9
Uitgeverijbedrijf0%0
VGL | Grootwinkelbedrijven Levensmiddelen8,10%19,5
Vleeswarenindustrie0%
Weefselkweeksector0,40%7,6 uren
Ziekenhuizen0%0