Wijzigingen WML (wettelijk minimumloon) per 1 januari 2024


Twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli wordt het wettelijk minimumloon opnieuw vastgesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het klinkt misschien nog wat ver, maar we willen je alvast een klein beetje meenemen in de wijzigingen die eraan komen per 1 januari 2024.

Er is namelijk een wetsvoorstel ingediend om gebruik te maken van het wettelijk minimum uurloon van 36 uur. Dit betekent dat het WML-uurloon van 36 uur als minimum geldt. Dit uurloon keer het aantal arbeidsuren is dan het minimumloon. Omdat de hoogte van het minimumuurloon straks berekend zal worden op basis van een 36-urige werkweek, zal het effect van de minimumloonstijging voor sectoren met een gemiddelde arbeidsduur van 40 uur per week het grootst zijn. Hoe arbeidsintensiever jouw sector of onderneming is, hoe groter de gevolgen van de WML-verhoging dus zullen zijn.

Verwachte stelselwijziging:
Het WML-niveau wordt gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Voor cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen met 38 of 40 uur heeft dit flinke gevolgen.

Geplaatst op: 27 maart 2023