Veranderingen WML per 1 januari 2024


Per 1 januari 2024 gaat er het een en ander veranderen in het wettelijk minimumloon. We leggen je graag uit wat deze wijzigingen inhouden.

Momenteel is het wettelijk minimumloon zo ingericht dat er een wettelijk minimum maandloon is, dat resulteert in een uurloon. Afhankelijk van hoeveel uur je per week werkt is het uurloon anders. Dat betekent ook voor medewerkers die 40 uur werken voor dit wettelijk minimum maandloon, dat dit uurloon lager uitvalt dan iemand die hier ‘maar’ 36 uur voor hoeft te werken. Per 1 januari 2024 verandert dit maandloon in een uurloon. Hiervoor wordt aangesloten bij het uurloon van 36 uur, een flinke verhoging voor de 38 en 40 uurs cao’s dus.

Kortgezegd betekent dit dat waar we nu een maandloon omrekenen in een uurloon, we straks vanuit het uurloon een maandloon gaan berekenen. Dit betekent ook dat het maand-, week- of periodeloon voor iemand die 40 uur werkt, hoger is dan voor iemand die 36 uur werkt.

Om inzichtelijk te maken wat dit betekent voor 3 grote cao’s laten we graag zien wat de stijging in percentages is. De Horeca, Glastuinbouw en Open Teelten cao hebben nu als minimumloon een loon van €12,12 bij 38 uur. Dit betekent met het nieuwe wettelijk minimumloon ten opzichte van het oude minimumloon een stijging van 9,49%.

Hieronder zie je een overzicht van de nieuwe uurlonen die per 1 januari 2024 zullen gelden. De verhoging t.o.v. het huidige uurloon van 36 uur is 3,75%:

LeeftijdPer uur
21 jaar en ouder€13,27
20 jaar€10,62
19 jaar€7,96
18 jaar€6,64
17 jaar€5,24
16 jaar€4,58
15 jaar€3,98

Rekenvoorbeeld

Medewerker van 22 jaar oud werkt 40 uur per week:

Weekloon = 13,27 x 40 = €530,80
Periodeloon = 13,27 x 40 x 4 = €2123,20
Maandloon = 13,27 x 40 x 52 / 12 = €2300,13

Geplaatst op: 18 oktober 2023