Nedflex Horeca

Nieuw horeca cao is een feit

3 januari 2020 Juridisch

KHN, CNV Vakmensen en FNV Horeca zijn akkoord over een nieuwe cao voor de horeca. De leden van FNV Horeca konden tot en met 15 december hun stem uitbrengen. 75% van de uitgebrachte stemmen was positief. De nieuwe cao horeca loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

In dit nieuwe horeca-cao zullen de wetswijzigingen van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans worden doorgevoerd. Zoals nieuwe regels voor oproepovereenkomsten en is de prestatieverhoging afgeschaft. Ook krijgen alle vakkrachten met een loon tussen het basis- en eindloon van de loontabel per 1 januari 2020 3% verhoging.

Edwin Vlek, bestuurder FNV Horeca: “Het onderhandelingsakkoord dat we bereikt hebben voor een nieuwe cao en we als stemming hebben voorgelegd, heeft wel wat losgemaakt. We hebben veel reacties en vragen ontvangen van medewerkers en deze zorgvuldig meegenomen en beantwoord. De leden van FNV Horeca hebben altijd het laatste woord. Middels de ledenraadpleging heeft het overgrote merendeel van de leden die hebben gestemd aangegeven dat zij akkoord gaan met de nieuwe cao.” “Een cao waarmee we een eerste stap hebben gezet om de sector weer sterker te maken, waarbij we vertrouwen hebben om samen te werken aan een toekomstbestendige sector.”

De belangrijkste wijzigingen

 • 3% loonsverhoging per 1-1-2020 voor alle vakkrachten die op 31-12-2019 een loon hebben tussen basis- en eindloon van de huidige cao-loontabel. Daar staat tegenover dat de jaarlijkse prestatieverhoging per direct wordt afgeschaft. Een al toegezegde verhoging wordt met de 3% verrekend. Daarna wordt het nieuwe loon getoetst aan het minimum van de nieuwe loontabel.
 • De medewerker met een loon boven het eindloon ontvangt per 1-7-2020 een eenmalige uitkering van €100 als er 3 jaren (2017, 2018 en 2019) geen bruto loonsverbetering buiten de cao om is toegekend.
 • De medewerker wordt eerder vakkracht doordat een vakdiploma en/of ervaring bij een andere werkgever meetelt.
 • De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wordt voor de praktijk werkbaar gemaakt door:
  • De oproeptermijn bij een oproepovereenkomst te verkorten van 4 dagen naar 24 uren tevoren.
  • Voor seizoenswerk is de onderbreking in de bepaalde tijd contracten verkort van 6 tot maximaal 3 maanden. Het werk wordt beschouwd als seizoenswerk als het minder dan 9 maanden in 1 jaar beschikbaar is voor de seizoenskracht.
  • Het principe ‘geen werk, geen loon’ kan alleen toegepast worden bij nieuwe invalkrachten met nul-uren contracten. Het opzegtermijn van deze invalkracht is een dag. Alsmede door de Wab moet de invalkracht met nul-uren contract na 12 maanden een aanbod worden gedaan. Dit aanbod betreft een vast uurcontract met loonbetaling.
  • Bij afhankelijkheid van klimaat en natuur (denk hierbij aan strandhoreca, seizoenshotels en seizoensterrassen) zijn er nieuwe verplichtingen uit de Wab omtrent oproeptermijn van toepassing. Dit zou kunnen zijn het doen van een extra uitbetaling als een oproep last minute wijzigt of een verplicht aanbod van arbeidsomvang na 12 maanden.

Robèr Willemsen, Voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland: “Het is voor werkgevers en medewerkers belangrijk dat er nu duidelijkheid is over een nieuwe cao en wat daarin staat over de toepassing van de Wet arbeidsmarkt in balans.”

Wil je meer lezen over het nieuwe horeca cao? Bekijk hier de volledige pdf van Koninklijke Horeca Nederland.

Bron: FNV Horeca & Koninklijke Horeca Nederland