10 tips voor minder verzuim


Gezonde en vitale werknemers melden zich minder snel ziek. En hier kun je als werkgever een rol in spelen. Wij hebben 10 tips voor je verzameld om ervoor te zorgen dat jouw verzuimpercentage omlaag gaat.

1. Werkomgeving/werkplekken

Zorg voor een goede werkomgeving en goede werkplekken voor je medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan voldoende ventilatie, goed licht, een goed bureau met een goede bureaustoel, de juiste werkkleding etc.

2. Betrokkenheid

Zorg voor betrokkenheid van de medewerker in de organisatie en bij de functie. Een hoger verantwoordelijkheidsgevoel en van waarde zijn in de organisatie zorgen voor minder verzuim. Een veilige werkomgeving en waardering spelen hier ook een rol in.

3. Herken signalen

Herken signalen van verzuim en handel hiernaar. Signalen kunnen bijvoorbeeld zijn: vermindering van productiviteit, vermoeidheid en geprikkeld reageren.

4. Werk – Privébalans

Zorg voor een juiste werk- en privébalans. Past het aantal werkdagen/werkuren bij de thuissituatie, zijn de functie en de verantwoordelijkheden goed te combineren als privé meer aandacht vraagt? Maat laat de medewerker ook goed gebruik maken van het verlof om voldoende rust te nemen.

5. Preventief medisch onderzoek

Geef je medewerkers de mogelijkheid om een preventief medisch onderzoek uit te laten voeren.

6. Verzuimprotocol

Zorg voor een duidelijk verzuimprotocol en duidelijke afspraken. Waar moet iemand zich ziekmelden, hoe laat en hoe? Wanneer moet de medewerker weer contact opnemen? Maak de medewerker verantwoordelijk. Wees betrokken in het hele proces.

7. Wat kan wel

Kijk niet alleen naar wat de medewerker niet meer kan, maar kijk vooral naar wat er nog wel mogelijk is met de medewerker.

8. Creëer passende mogelijkheden

Zorg dat je de medewerker passende mogelijkheden kan bieden in het bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn minder zwaar werk, werk waarbij minder werkdruk komt kijken of werk dat je zittend kunt doen.

9. Ga in gesprek

Ga in gesprek met je medewerker bij frequent verzuim (3 keer of meer binnen een jaar).

10. Bedrijfsarts

Zorg voor een goede samenwerking met een bedrijfsarts.

Geplaatst op: 11 april 2023