Coronavirus (COVID-19)

Veelgestelde vragen

Gaat Nedflex voor mij NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) aanvragen?

De maatregel NOW is in het leven geroepen, dinsdagavond 17 maart 2020, tijdens een persconferentie. Nedflex is nog in afwachting op de voorwaarden, de exacte regels, de wijze van aanvraag etc. 
Tot die tijd kunnen we op deze vraag helaas nog geen antwoord geven. Wat we wel kunnen zeggen is dat de NOW er voor alsnog uitziet als een tegemoetkoming voor bedrijven die door het coronavirus een omzetdaling hebben. Of de NOW ook op persoonlijk niveau (per uitzendkracht) wordt toegekend is niet bekend. 

Heb ik recht op loondoorbetaling als ik niet kan werken i.v.m. het coronavirus?

Dat hangt af van de oorzaak waarom je niet kan werken.
a. Werk je niet omdat je geen werk hebt of niet kan werken?
Dan is het per geval afhankelijk van de reden waarom je niet kan werken.

Is jouw opdracht gestopt? Heb je een lopend contract? Heb je een contract met of zonder uitzendbeding? Moet je verplicht thuisblijven (quarantaine)?

• Indien je verplicht in quarantaine moet, dit wordt bepaald door de GGD of door de voorzitter van de veiligheidsregio, heb je recht op loondoorbetaling. Laat ons wel weten als je in quarantaine moet, dit kun je aangeven bij Team Nedflex Verzuim of via info@nedflex.nl
Is jouw opdracht gestopt? Dan kijken we naar jouw huidige uitzendovereenkomst.
Mocht je hier niet uitkomen, dan kun je ons bereiken via de gebruikelijke kanalen. 

Werk je niet omdat je ziek bent?
Voor een ziekmelding wijzen we je op het Nedflex Ziekteprotocol.
Net als ziekmeldingen met een andere oorzaak, dien je jezelf ziek te melden op de dag dat je ziek wordt, via het bekende telefoonnummer bij het Team Nedflex Verzuim.
Indien jouw ziekmelding wordt geaccepteerd, er sprake is van ziekte, heb jij recht op loondoorbetaling conform de ABU/NBBU cao. De loondoorbetaling is van toepassing zolang jouw uitzendovereenkomst duurt. Heb je een contract met uitzendbeding? Dan stopt jouw uitzendovereenkomst, je ontvangt nog wel een aanvulling van 20%. Ook hierbij volgen wij de ABU/NBBU cao.

Wanneer mag ik wel of niet werken?

Vanwege deze unieke situatie rondom het coronavirus volgen wij de richtlijnen die o.a. door Rijksoverheid, GGD en/of RIVM wordt verstrekt.

Wanneer kan ik een WW uitkering aanvragen?

Een WW uitkering kun je aanvragen indien jouw uitzendovereenkomst is afgelopen. Jouw uitzendovereenkomst heeft een einddatum, je hebt geen nieuwe overeenkomst of verlenging ontvangen, je hebt na deze overeenkomst niet gewerkt zodat deze overeenkomst niet van rechtswege is verlengd. Indien jouw uitzendovereenkomst met uitzendbeding is beëindigd omdat de opdracht is gestopt, kun je ook een WW uitkering aanvragen.
Na het aanvragen van de WW uitkering, zal het UWV bepalen óf je recht hebt op een WW uitkering en hoelang je recht hebt op een WW uitkering.

Weet ook dat je een voorschot kunt aanvragen op jouw WW uitkering via de site van het UWV.

Ik wil graag een WW uitkering aanvragen, hoe doe ik dat?

Via de site van het UWV kun je een WW uitkering aanvragen: https://www.werk.nl/werkzoekenden/uitkering-aanvragen/ww/
Voor de aanvraag heb je jouw DigiD nodig. Je kunt je WW uitkering aanvragen 1 week voor jouw laatste werkdag, tot uiterlijk 1 week na jouw laatste werkdag. Een latere dag van aanmelding kan zorgen voor een lagere uitkering. De plichten tijdens een WW uitkering vind je op: https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/uw-rechten-en-plichten/index.aspx
Het advies en oordeel van het UWV zal altijd leidend zijn.

Het kan een aantal weken duren voordat jouw uitkering wordt uitbetaald door het UWV. Het is mogelijk om in sommige gevallen eenmalig een voorschot te vragen op jouw uitkering. Hoe je dit moet doen en onder welke voorwaarden vind je op de site van het UWV.

Welke maatregelen moet ik volgen op de werkvloer?

De maatregelen die jouw inlener neemt om besmetting van het coronavirus te voorkomen, die moeten worden opgevolgd. De inlener is verantwoordelijk voor een veilige werkplek.
Zorg ook dat er met elkaar op de werkvloer wordt gedacht aan jullie eigen veiligheid en zo ook van andere.
Indien de maatregelen jou te ver gaan, neem dan contact met ons op. Dan bekijken wij per casus of de maatregelen noodzakelijk zijn voor de situatie.

Ik ben niet ziek, maar uit angst voor het coronavirus wil ik niet werken. Wat zijn de gevolgen?

De gevolgen zijn afhankelijk van jouw uitzendovereenkomst:
• Heb je een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, dan eindigt deze overeenkomst van rechtswege omdat je niet wilt werken. Jouw contract stopt.
• Heb je een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting, dan loopt jouw overeenkomst wel door maar je hebt geen recht op loon. Jouw overeenkomst eindigt op de einddatum van jouw overeenkomst.
• Heb je een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, met loondoorbetalingsverplichting, dan heb je geen recht op loon. Dit omdat er sprake is van werkweigering.
Om te bepalen of er een gegronde reden is om niet op je werk te verschijnen, houden wij rekening met de meest actuele informatie die vanuit o.a. Rijksoverheid, GGD en/of RIVM wordt verstrekt.

Bepaalde sectoren hebben het erg rustig op dit moment en sommige sectoren hebben het erg druk. Voor werk in jouw regio wat direct beschikbaar is kijk je op:

Laatste update: dinsdag 24 maart 15:25 uur

Update rondom steunmaatregelen

Sinds de persconferentie van vorige week dinsdag waarin de voorgenomen steunmaatregelen werden aangekondigd is er vooral nog heel veel niet duidelijk. Graag informeren wij jullie toch over een aantal zaken omtrent deze voorgenomen regelingen. 

De belangrijkste steunmaatregel is de NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid), dit is de vervangende maatregel van de Werktijdverkorting. Tot nu toe heeft de overheid geen extra informatie gegeven rondom deze maatregelen. Alles wat tot nu toe bekend is, is terug te vinden op de website van het UWV.

Op dit moment is ook nog niet duidelijk waar de regeling aan gemeten zal worden; omzetverlies, arbeidscapaciteit, of iets wat we nog niet kunnen voorzien. Daarnaast weten we ook niet of op concernniveau gemeten moet worden, op BV-niveau of, voor ons belangrijk, inlenerniveau.  

Er is gemeld dat bij 100% verlies 90% vergoed zal worden. Naar ratio zal gemeten worden waar elk bedrijf recht op heeft. Bijvoorbeeld: bij 50% verlies > 45% vergoed. Nedflex heeft ook te maken met een terugloop van een aantal activiteiten. Echter is dit bij lange na geen 100%, waardoor de kans bestaat dat we op bepaalde gebieden niet 90% gecompenseerd zullen worden. We pleiten ervoor om de meting te doen op inlener, dit zou voor ons de enige manier zijn om de relaties de compensatie te geven waar ze recht op hebben. Echter kunnen we hier nog geen uitspraken over doen. De verwachting is dat meer informatie pas volgende week beschikbaar zal worden, vorige week is namelijk direct vermeld dat dit wel eens twee weken op zich kan laten wachten.  

We begrijpen dat ondernemers gebaat zijn bij duidelijkheid en delen de frustratie met jullie over het wachten op antwoorden.  

Helponsoogsten.nl 

Om onze relaties en andere agrarische bedrijven te ondersteunen zijn we samen met LTO Arbeidskracht het initiatief helponsoogsten.nl gestart. Hierbij proberen we bedrijven te helpen waarbij de oogst in het gedrang komt, omdat medewerkers niet naar Nederland komen voor werk. Dit i.v.m. gesloten grenzen en medewerkers die naar hun land van herkomst zijn vertrokken. Andere bedrijven hebben op dit moment een overschot aan personeel. We hebben een groep horecamedewerkers die via Nedflex werkt en nu thuis zit al benaderd om zich aan te melden voor werk. En met succes!  

Via deze weg willen we relaties vragen om zich aan te sluiten als het werk terugloopt of wegvalt. We kunnen medewerkers eventueel herplaatsen en zo verzekeren van inkomsten voor de komende weken. Het aanbod van werk is nu vooral in Brabant en Noord-Limburg. Neem contact op met je accountmanager wanneer je hier interesse in hebt. 

Werkgeversverklaring 

Omdat de grenzen in veel landen dicht zijn, vragen veel bedrijven om een werkgeversverklaring waarmee medewerkers de grens kunnen passeren. We hebben een speciaal document opgesteld dat in meerdere talen beschikbaar is. Deze is op te vragen bij matchingsupport@nedflex.nl.  

Laatste update: woensdag 18 maart 17:05 uur

Steun vanuit het kabinet

Gisteravond heeft de persconferentie plaatsgevonden waar we in heel Nederland op zaten te wachten. Vanuit het kabinet hebben we steun ontvangen en gaan vele werkgevers, werknemers, zzp’ers, ondernemers etc. geholpen worden in deze moeilijke tijd. 

De maatregelen die het kabinet heeft gepresenteerd moeten nog verder worden uitgewerkt. Zo zijn wij nog in afwachting van de exacte voorwaarden om een tegemoetkoming van de loonkosten aan te vragen. Dan weten wij ook aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen en hoe wij onze relaties en uitzendkrachten zo goed en volledig mogelijk kunnen informeren. 

Wat is er al wel bekend? 

  • De werktijdverkorting die voor honderdduizenden werknemers is aangevraagd, is vervangen;  
  • De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is hiervoor in de plaats gekomen;  
  • Ondernemers die een omzetverlies verwachten (van minimaal 20%) kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen;  
  • De tegemoetkoming is 90% van de loonsom indien er sprake is van 100% omzetverlies;  
  • Is het omzetverlies tussen de 20% en 100% dan zal de tegemoetkoming naar rato zijn;  
  • Personeel blijft in dienst van de werkgever;  
  • Voorwaarden is wel dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de periode van de NOW;  

Maar het kabinet heeft nog meer aangegeven: 

  • ZZP’ers kunnen voor een periode van 3 maanden een aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Het inkomen wordt dan aangevuld tot aan het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald;  
  • Het aanvragen van uitstel belasting is eenvoudiger;  
  • Voor diverse sectoren worden aangepaste maatregelen genomen (voor de agrarische sector, voor de Horeca en de Reisbranche).  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met je accountmanager. Wij zijn een aanvraag aan het voorbereiden. Maar omdat de mogelijkheid om het aan te vragen nog niet open is, kunnen we op dit moment de aanvraag nog niet doorzetten. We houden je op de hoogte. 


Update maandag 16 maart, 13:35 uur

Bereikbaarheid 

We doen met al onze medewerkers ons uiterste best om snel en juist antwoord te geven op alle vragen die er op dit moment zijn. Ook bij Nedflex werken we zo veel als mogelijk thuis. We verwachten een aantal drukke dagen met veel vragen van klanten en medewerkers. Om iedereen goed te woord te kunnen staan willen we je vragen om zaken rondom deze crisis te bespreken met je accountmanager. De accountmanagers zijn geïnstrueerd over de huidige stand van zaken en de mogelijkheden die we kunnen bieden binnen de samenwerking. Om de centrale lijn van Nedflex te ontlasten wil ik je vragen rechtstreeks contact te zoeken met de accountmanager. Deze contactgegevens hebben we je via de mail gestuurd.  


Voor medewerkers

Naar aanleiding van de mededelingen die de afgelopen dagen door de ministers worden gedaan, willen wij ook jullie via deze weg op de hoogte stellen.  

Als team werken wij zoveel mogelijk vanuit huis, maar wij zijn uiteraard wel bereikbaar. Via de chat, whatsapp, e-mail en telefoon kunnen jullie ons bereiken. We doen met elkaar ons uiterste best om jullie zoveel mogelijk te helpen, te informeren en van dienst te zijn.   

Heb je op dit moment een lopend contract bij Nedflex maar houdt jouw project op? Laat dit ons direct weten. Wij hebben een aantal grote klanten die dringend op zoek zijn naar uitzendkrachten.   

Indien jouw contract stopt of jij niet beschikbaar bent om werkzaamheden te verrichten via Nedflex, kan je bij het UWV mogelijk een WW uitkering aanvragen. Het UWV kan jou verder informeren of jij hier recht op hebt.  

Ben je ziek? Wij volgen hierin het protocol vanuit de RIVM, je kunt je op de gebruikelijke wijze ziekmelden bij Nedflex Verzuim. Wij schakelen dagelijks met onze bedrijfsarts, de kans dat je snel wordt opgeroepen is dan ook groot. In een aantal gevallen kunnen wij een ziekmelding niet direct accepteren, de medewerkers van Nedflex Verzuim zullen hier dan uitleg over geven.  

Over een aantal weken hebben we jullie als uitzendkrachten weer heel hard nodig. Laat ons dan ook weten wanneer je weer beschikbaar bent!