Coronavirus (COVID-19)

Veelgestelde vragen

Kom ik in aanmerking voor de NOW regeling?

Nedflex voelt de verantwoordelijkheid om een eerlijk en helder verhaal te delen met onze relaties. Wij kunnen nu al met zekerheid stellen dat Nedflex niet zal kunnen voldoen aan de eisen die de NOW2 en NOW3 stelt aan het krijgen van loonsteun. De omzet van Nedflex daalt wel door de nieuwe maatregelen, maar niet voldoende om loonsteun aan te kunnen vragen. Daarnaast zijn de eisen die worden gesteld aan het gelijk houden van de loonsom voor ons niet realistisch.

Heb ik recht op loondoorbetaling als ik niet kan werken i.v.m. het coronavirus?

Dat hangt af van de oorzaak waarom je niet kan werken.
a. Werk je niet omdat je geen werk hebt of niet kan werken?
Dan is het per geval afhankelijk van de reden waarom je niet kan werken.

Is jouw opdracht gestopt? Heb je een lopend contract? Heb je een contract met of zonder uitzendbeding? Moet je verplicht thuisblijven (quarantaine)?

• Indien je verplicht in quarantaine moet, dit wordt bepaald door de GGD of door de voorzitter van de veiligheidsregio, heb je recht op loondoorbetaling. Laat ons wel weten als je in quarantaine moet, dit kun je aangeven bij Team Nedflex Verzuim of via info@nedflex.nl
Is jouw opdracht gestopt? Dan kijken we naar jouw huidige uitzendovereenkomst.
Mocht je hier niet uitkomen, dan kun je ons bereiken via de gebruikelijke kanalen. 

Werk je niet omdat je ziek bent?
Voor een ziekmelding wijzen we je op het Nedflex Ziekteprotocol.
Net als ziekmeldingen met een andere oorzaak, dien je jezelf ziek te melden op de dag dat je ziek wordt, via het bekende telefoonnummer bij het Team Nedflex Verzuim.
Indien jouw ziekmelding wordt geaccepteerd, er sprake is van ziekte, heb jij recht op loondoorbetaling conform de ABU/NBBU cao. De loondoorbetaling is van toepassing zolang jouw uitzendovereenkomst duurt. Heb je een contract met uitzendbeding? Dan stopt jouw uitzendovereenkomst, je ontvangt nog wel een aanvulling van 20%. Ook hierbij volgen wij de ABU/NBBU cao.

Wanneer mag ik wel of niet werken?

Vanwege deze unieke situatie rondom het coronavirus volgen wij de richtlijnen die o.a. door Rijksoverheid, GGD en/of RIVM wordt verstrekt.

Ik wil graag een WW uitkering aanvragen, hoe doe ik dat?

Via de site van het UWV kun je een WW uitkering aanvragen: https://www.werk.nl/werkzoekenden/uitkering-aanvragen/ww/
Voor de aanvraag heb je jouw DigiD nodig. Je kunt je WW uitkering aanvragen 1 week voor jouw laatste werkdag, tot uiterlijk 1 week na jouw laatste werkdag. Een latere dag van aanmelding kan zorgen voor een lagere uitkering. De plichten tijdens een WW uitkering vind je op: https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/uw-rechten-en-plichten/index.aspx
Het advies en oordeel van het UWV zal altijd leidend zijn.

Het kan een aantal weken duren voordat jouw uitkering wordt uitbetaald door het UWV. Het is mogelijk om in sommige gevallen eenmalig een voorschot te vragen op jouw uitkering. Hoe je dit moet doen en onder welke voorwaarden vind je op de site van het UWV.

Wanneer kan ik een WW uitkering aanvragen?

Een WW uitkering kun je aanvragen indien jouw uitzendovereenkomst is afgelopen. Jouw uitzendovereenkomst heeft een einddatum, je hebt geen nieuwe overeenkomst of verlenging ontvangen, je hebt na deze overeenkomst niet gewerkt zodat deze overeenkomst niet van rechtswege is verlengd. Indien jouw uitzendovereenkomst met uitzendbeding is beëindigd omdat de opdracht is gestopt, kun je ook een WW uitkering aanvragen.
Na het aanvragen van de WW uitkering, zal het UWV bepalen óf je recht hebt op een WW uitkering en hoelang je recht hebt op een WW uitkering.

Weet ook dat je een voorschot kunt aanvragen op jouw WW uitkering via de site van het UWV.

Ik heb een aanvraag gedaan voor mijn WW uitkering. Het UWV stelt vragen aan mij. Wat moet ik hierop antwoorden?

Bij de beoordelingen van jouw (WW) uitkering, hanteert het UWV haar eigen voorwaarden. Wij hebben deze antwoorden niet inzichtelijk. Als het UWV vraagt wat voor soort contract je hebt, kan je een kopie van jouw uitzendovereenkomst toesturen.

Welke maatregelen moet ik volgen op de werkvloer?

De maatregelen die jouw inlener neemt om besmetting van het coronavirus te voorkomen, die moeten worden opgevolgd. De inlener is verantwoordelijk voor een veilige werkplek.
Zorg ook dat er met elkaar op de werkvloer wordt gedacht aan jullie eigen veiligheid en zo ook van andere.
Indien de maatregelen jou te ver gaan, neem dan contact met ons op. Dan bekijken wij per casus of de maatregelen noodzakelijk zijn voor de situatie.

In mijn overeenkomst staat een arbeidsomvang van 10-38 uur. Hoeveel uur moet ik dan werken?

Indien je een uitzendovereenkomst Fase A hebt, waarin staat dat je enkel loon ontvangt over de periode dat je daadwerkelijk arbeid hebt verricht, dan ben je niet verplicht om te werken. Je ontvangt dan alleen salaris over de uren die je hebt gewerkt.
Heb je echter een urengarantie aanbod van ons ontvangen, waarop je hebt aangegeven X aantal uur beschikbaar te zijn, dan ben je voor die uren wel verplicht om te werken. Je moet in ieder geval beschikbaar zijn om jouw werkzaamheden uit te voeren en anders passende arbeid te aanvaarden. Indien je niet beschikbaar bent, om wat voor reden dan ook, laat dat ons zo snel mogelijk weten. Dan kunnen we afspraken maken over het opnemen van (onbetaald) verlof, of het aanpassen van jouw arbeidsomvang.

Mijn opdracht is gestopt, wat moet ik doen?

Is jouw opdracht gestopt maar ben jij nog wel beschikbaar? Laat het onze recruiters zo snel mogelijk weten, zodat zij je bij een passende nieuwe opdracht kunnen plaatsen.

Mag mijn contract van rechtswege aflopen, ook in deze crisistijd?

Ja dit is toegestaan. Het verplicht verlengen van contracten is geen onderdeel van 1 van de maatregelen tijdens deze crisistijd. Het ‘normale’ arbeidsrecht blijft van toepassing.
Uit de voorwaarden van de NOW regeling volgt wel dat áls een werkgever de NOW regeling aanvraagt voor zijn medewerkers, er wordt afgeraden in die periode een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen met als onderbouwing/reden ‘bedrijfseconomische redenen’.  Dit betekent namelijk een verlaging in de tegemoetkoming van de loonkosten.

Ik ben niet ziek, maar uit angst voor het coronavirus wil ik niet werken. Wat zijn de gevolgen?

De gevolgen zijn afhankelijk van jouw uitzendovereenkomst:
• Heb je een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, dan eindigt deze overeenkomst van rechtswege omdat je niet wilt werken. Jouw contract stopt.
• Heb je een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting, dan loopt jouw overeenkomst wel door maar je hebt geen recht op loon. Jouw overeenkomst eindigt op de einddatum van jouw overeenkomst.
• Heb je een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, met loondoorbetalingsverplichting, dan heb je geen recht op loon. Dit omdat er sprake is van werkweigering.
Om te bepalen of er een gegronde reden is om niet op je werk te verschijnen, houden wij rekening met de meest actuele informatie die vanuit o.a. Rijksoverheid, GGD en/of RIVM wordt verstrekt.

Bepaalde sectoren hebben het erg rustig op dit moment en sommige sectoren hebben het erg druk. Voor werk in jouw regio wat direct beschikbaar is kijk je op:

Laatste update: woensdag 7 juli 2021 9:30uur

Aanpassing corona veiligheidsprotocol arbeidsmigranten

Vanwege de nieuwe versoepelingen en de invoering van het digitale Corona Certificaat per 1 juli, heeft de ABU het Corona Veiligheidsprotocol Arbeidsmigranten aangepast.

Onder andere de regels rond het quarantaineadvies zijn aangepast. Die veranderen per 1 juli voor Europese reizigers met een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. Dit geldt dus ook voor reizigers met een Digitaal Coronabewijs. Ook zijn er aanpassingen in de testeisen.

Let op: een vaccinatiebewijs of herstelbewijs is géén uitzondering op de testplicht en de quarantaineplicht voor reizigers uit zeer hoog-risicogebieden.

Update maandag 21 juni 2021 10:30uur

Update over de vakantieperiode

De zomerperiode is aangebroken en dat betekent voor veel mensen: vakantie! Nu de versoepelingen zich steeds meer uitbreiden, zijn er ook deze zomer gelukkig genoeg mogelijkheden om de hort op te gaan. Wel vinden wij het natuurlijk belangrijk om iedereen ook weer gezond terug te zien, dus informeren we jullie graag om wijs op reis te gaan.

Wij adviseren iedereen de reisadviezen in de gaten te houden bij het plannen van een vakantie. Deze zijn te raadplegen via onder meer de website www.nederlandwereldwijd.nl. Deze website van de overheid is gebaseerd op actuele informatie. 

Het reisadvies kan verschillende kleuren hebben: groen, geel, oranje en rood. We willen je vragen deze adviezen op te volgen en in de gaten te houden.

 1. Uiteraard beslis jij zelf of je wel of niet op reis gaat naar een land waarvoor een negatief reisadvies van kracht is (geel*, oranje en rood). Als werkgever adviseren wij je goed na te denken over je reisbestemming en niet af te reizen naar een land waarvoor een negatief reisadvies geldt (code rood en oranje) . Dit is geen verbod, maar een aanbeveling, omdat het uitgangspunt is dat je zelf mag bepalen naar welk land je wel en/of niet op vakantie wenst te gaan.
 2. Als je toch naar een land afreist waarvoor een negatief reisadvies geldt, dan:
  • doe je dat onder je eigen verantwoordelijkheid en je aanvaardt dus de daarmee samenhangende risico’s;
  • ligt mogelijk een repatriëringsoperatie niet voor de hand en dit kan betekenen dat je vast komt te zitten in het buitenland;
  • is het jouw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je terug kunt komen naar Nederland en je werkzaamheden kan hervatten op reguliere wijze;
  • komt een eventueel risico dat je niet kunt terugkeren naar Nederland geheel voor jouw eigen rekening en risico.
 3. Wij attenderen jou vooraf expliciet en wijzen erop dat het onverstandig is om naar een land op vakantie te gaan waarvoor een negatief reisadvies geldt dan wel een code rood, oranje of geel van toepassing is. Als je toch besluit naar een dergelijk land af te reizen, kies je er zelf voor de risico’s te aanvaarden. Indien je niet (zonder rechtsgeldige reden) uiterlijk na jouw vakantie jouw werkzaamheden hervat of kunt hervatten, heb je namelijk geen recht op loon. Een dergelijke situatie ligt immers buiten risicosfeer als werkgever. 
 4. Indien sprake is van het opzettelijk veroorzaken van ziekte, heb je conform de wet (artikel 7:629 BW) geen recht op loondoorbetaling. 

Wij vinden het belangrijk dat we hier transparant over zijn voordat je daadwerkelijk op vakantie gaat, om zodoende je in staat te stellen een bewuste keuze te maken en je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Wij wensen iedereen een hele fijne, veilige en gezonde vakantie toe!


*Bij code geel wordt er niet zozeer door de overheid afgeraden om naar dit land te reizen, maar blijven er risico’s. Bij een opleving van het coronavirus kunnen landen strenge maatregelen nemen of opnieuw invoeren. Wees je er bewust van dat de situatie snel kan veranderen.

Update donderdag 22 januari 2021 14:00uur

Update over de avondklok

Zoals je vast al gehoord hebt zal er vanaf morgen een avondklok gaan gelden in Nederland. Onder strikte voorwaarden zijn er uitzonderingen waardoor je wel de straat op mag. Eén daarvan is het reizen van en naar je werk toe. Indien je van plan bent te reizen tussen 21:00 en 4:30 uur dan dien je een persoonlijke verklaring bij je te hebben. Dit mag fysiek of digitaal, zolang deze maar door jouzelf is ingevuld.

Dat formulier kun je hier vinden en invullen.

Er komt in de loop van vandaag en morgen ook een versie in andere talen beschikbaar. Hou deze link daarvoor in de gaten. Mocht je er niet uitkomen kun je contact opnemen met je direct leidinggevende of contactpersoon binnen Nedflex.  

Naast je persoonlijke verklaring dien je, als je reist voor werk, ook een werkgeversverklaring bij je te hebben. Deze ontvang je van je leidinggevende. De klanten van Nedflex zijn op de hoogte gebracht van de werkwijze. Mocht je dit document niet hebben ontvangen kun je contact opnemen met ons hoofdkantoor of je contactpersoon bij onze Inhouse locaties.  

Let op: je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je beide documenten in je bezit hebt wanneer je ’s avonds na 21:00 uur buiten bent. 

Update maandag 20 juli 13:45uur

Update over vakanties

De zomerperiode is aangebroken en dat betekent voor veel mensen: vakantie! Waar het eerder dit jaar er even op leek dat dit er vrijwel niet in zou zitten, zijn er deze zomer toch gelukkig genoeg mogelijkheden om de hort op te gaan. Wel vinden wij het natuurlijk belangrijk om iedereen ook weer gezond terug te zien, dus informeren we jullie graag om wijs op reis te gaan.

Wij adviseren iedereen de reisadviezen in de gaten te houden bij het plannen van een vakantie. Deze zijn te raadplegen via onder meer de website www.nederlandwereldwijd.nl. Deze website van de overheid is gebaseerd op actuele informatie. 

Het reisadvies kan verschillende kleuren hebben: groen, geel, oranje en rood. We willen je vragen deze adviezen op te volgen en in de gaten te houden.

 1. Uiteraard beslis jij zelf of je wel of niet op reis gaat naar een land waarvoor een negatief reisadvies van kracht is (geel*, oranje en rood). Als werkgever adviseren wij je goed na te denken over je reisbestemming en niet af te reizen naar een land waarvoor een negatief reisadvies geldt (code rood en oranje) . Dit is geen verbod, maar een aanbeveling, omdat het uitgangspunt is dat je zelf mag bepalen naar welk land je wel en/of niet op vakantie wenst te gaan.
 2. Als je toch naar een land afreist waarvoor een negatief reisadvies geldt, dan:
  • doe je dat onder je eigen verantwoordelijkheid en je aanvaardt dus de daarmee samenhangende risico’s;
  • ligt mogelijk een repatriëringsoperatie niet voor de hand en dit kan betekenen dat je vast komt te zitten in het buitenland;
  • is het jouw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je terug kunt komen naar Nederland en je werkzaamheden kan hervatten op reguliere wijze;
  • komt een eventueel risico dat je niet kunt terugkeren naar Nederland geheel voor jouw eigen rekening en risico.
 3. Wij attenderen jou vooraf expliciet en wijzen erop dat het onverstandig is om naar een land op vakantie te gaan waarvoor een negatief reisadvies geldt dan wel een code rood, oranje of geel van toepassing is. Als je toch besluit naar een dergelijk land af te reizen, kies je er zelf voor de risico’s te aanvaarden. Indien je niet (zonder rechtsgeldige reden) uiterlijk na jouw vakantie jouw werkzaamheden hervat of kunt hervatten, heb je namelijk geen recht op loon. Een dergelijke situatie ligt immers buiten risicosfeer als werkgever. 
 4. Indien sprake is van het opzettelijk veroorzaken van ziekte, heb je conform de wet (artikel 7:629 BW) geen recht op loondoorbetaling. 

Wij vinden het belangrijk dat we hier transparant over zijn voordat je daadwerkelijk op vakantie gaat, om zodoende je in staat te stellen een bewuste keuze te maken en je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Wij wensen iedereen een hele fijne, veilige en gezonde vakantie toe!


*Bij code geel wordt er niet zozeer door de overheid afgeraden om naar dit land te reizen, maar blijven er risico’s. Bij een opleving van het coronavirus kunnen landen strenge maatregelen nemen of opnieuw invoeren. Wees je er bewust van dat de situatie snel kan veranderen.

Update: woensdag 22 april 16:50 uur

Update na persconferentie

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteren willen we een korte update geven over de situatie bij Nedflex.

De aangekondigde versoepeling van een aantal maatregelen geven werkenden met kinderen meer ruimte, hier zijn we als Nedflex zijnde blij mee. Ondanks dat wij begrijpen dat de volksgezondheid prioriteit nummer één is, hadden we graag meer perspectief gezien wat betreft de lockdown voor de sectoren waar relaties van ons zich in bevinden. Helaas blijven vele collega ondernemers in onzekerheid ondanks alle ‘1,5 meter plannen’ die de afgelopen tijd zijn ingediend. Ook voor de horeca is er nog weinig perspectief geboden, we hopen dan ook dat het kabinet met extra steun komt die beter past bij de horeca en andere bedrijven met sterke seizoensinvloeden.

De NOW

Zoals eerder gezegd bevindt Nedflex zich in een ingewikkelde situatie rondom de aanvraag van de NOW. Op dit punt is de situatie nog ongewijzigd t.a.v. mijn vorige mail. Wel kwam er vanmiddag de aankondiging dat het kabinet de toegang tot de NOW zal aanpassen, wat dit precies voor gevolgen heeft zullen we de komende dagen bestuderen. Op dit moment is namelijk nog niet alle informatie voor ons beschikbaar. Naast deze nieuwe aankondiging zijn we bij Nedflex nog dagelijks bezig om de cijfers en mogelijke aanvraag te monitoren. Zodra we meer kunnen melden rondom de NOW aanvraag laten wij weer van ons horen. Mocht je hier toch nog vragen over hebben kun je natuurlijk contact opnemen met je accountmanager.

Update: dinsdag 31 maart 15:50 uur

Update NOW naar aanleiding van persconferentie

Vanochtend is er een persconferentie geweest waarbij minister Koolmees en het UWV de NOW presenteerden. Graag willen we via deze weg vanuit Nedflex een toelichting geven op de NOW.  

Voor de tegemoetkoming in de loonkosten wordt gekeken naar een mogelijke daling in de omzet. De meting wordt uitgevoerd over het gehele concern, mocht een bedrijf uit meerdere BV’s bestaan worden de omzetten dus bij elkaar opgeteld. Voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor medewerkers actief via Nedflex, wordt naar de omzet van Nedflex gekeken en niet naar die van onze relaties afzonderlijk.

De voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor de NOW dient een bedrijf een omzetdaling te hebben van minimaal 20%. Dit wordt gemeten aan de hand van de omzet van 2019. En wordt vergeleken met de periode waarvoor je de regeling aanvraagt. Zo’n periode van verwachte omzetdaling is drie maanden en kan ingaan op 1 maart, 1 april of 1 mei. In de praktijk betekent dit, dat de periode van drie maanden wordt vergeleken met een gemiddelde omzet van 2019 (totale omzet gedeeld door vier).

 • De mogelijke tegemoetkoming wordt naar rato toegepast, dit wil zeggen: bij 100% omzetverlies een tegemoetkoming van 90% in de loonkosten. En bij 20% omzetverlies een tegemoetkoming van 18% in de loonkosten.
 • De uitkomst van het percentage wordt berekend over de loonsom van januari 2020. Het bedrag wat hier uitkomt zal als NOW worden uitgekeerd door het UWV aan de aanvrager van de regeling.
 • Medewerkers mogen gedurende de NOW-regeling niet ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen.

De aanvraag van deze regeling wordt opengesteld op maandag 6 april, na het indienen van de aanvraag zal het nog twee tot vier weken kunnen duren voordat er over wordt gegaan tot een voorschot van de uitkering van de noodmaatregel. In eerste instantie zou de uitkering een voorschot van 80% van de aanvraag bevatten. Dit bedrag wordt per maand aan de aanvrager uitbetaald.

Situatie bij Nedflex 

We zijn voor Nedflex alle voorwaarden op een rij aan het zetten om een aanvraag te kunnen indienen. De omzet van Nedflex is verspreid over meerdere branches, waardoor we al wel kunnen stellen dat een terugloop van de omzet maar gedeeltelijk zal zijn. Bij ons leven er op dit moment nog veel vragen waar nog geen antwoorden op zijn. Op deze vragen proberen we de komende dagen antwoord te krijgen. Eind van de week verwacht ik weer een update te kunnen geven aangaande de NOW.

Update: dinsdag 24 maart 15:25 uur

Update rondom steunmaatregelen

Sinds de persconferentie van vorige week dinsdag waarin de voorgenomen steunmaatregelen werden aangekondigd is er vooral nog heel veel niet duidelijk. Graag informeren wij jullie toch over een aantal zaken omtrent deze voorgenomen regelingen. 

De belangrijkste steunmaatregel is de NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid), dit is de vervangende maatregel van de Werktijdverkorting. Tot nu toe heeft de overheid geen extra informatie gegeven rondom deze maatregelen. Alles wat tot nu toe bekend is, is terug te vinden op de website van het UWV.

Op dit moment is ook nog niet duidelijk waar de regeling aan gemeten zal worden; omzetverlies, arbeidscapaciteit, of iets wat we nog niet kunnen voorzien. Daarnaast weten we ook niet of op concernniveau gemeten moet worden, op BV-niveau of, voor ons belangrijk, inlenerniveau.  

Er is gemeld dat bij 100% verlies 90% vergoed zal worden. Naar ratio zal gemeten worden waar elk bedrijf recht op heeft. Bijvoorbeeld: bij 50% verlies > 45% vergoed. Nedflex heeft ook te maken met een terugloop van een aantal activiteiten. Echter is dit bij lange na geen 100%, waardoor de kans bestaat dat we op bepaalde gebieden niet 90% gecompenseerd zullen worden. We pleiten ervoor om de meting te doen op inlener, dit zou voor ons de enige manier zijn om de relaties de compensatie te geven waar ze recht op hebben. Echter kunnen we hier nog geen uitspraken over doen. De verwachting is dat meer informatie pas volgende week beschikbaar zal worden, vorige week is namelijk direct vermeld dat dit wel eens twee weken op zich kan laten wachten.  

We begrijpen dat ondernemers gebaat zijn bij duidelijkheid en delen de frustratie met jullie over het wachten op antwoorden.  

Helponsoogsten.nl 

Om onze relaties en andere agrarische bedrijven te ondersteunen zijn we samen met LTO Arbeidskracht het initiatief helponsoogsten.nl gestart. Hierbij proberen we bedrijven te helpen waarbij de oogst in het gedrang komt, omdat medewerkers niet naar Nederland komen voor werk. Dit i.v.m. gesloten grenzen en medewerkers die naar hun land van herkomst zijn vertrokken. Andere bedrijven hebben op dit moment een overschot aan personeel. We hebben een groep horecamedewerkers die via Nedflex werkt en nu thuis zit al benaderd om zich aan te melden voor werk. En met succes!  

Via deze weg willen we relaties vragen om zich aan te sluiten als het werk terugloopt of wegvalt. We kunnen medewerkers eventueel herplaatsen en zo verzekeren van inkomsten voor de komende weken. Het aanbod van werk is nu vooral in Brabant en Noord-Limburg. Neem contact op met je accountmanager wanneer je hier interesse in hebt. 

Werkgeversverklaring 

Omdat de grenzen in veel landen dicht zijn, vragen veel bedrijven om een werkgeversverklaring waarmee medewerkers de grens kunnen passeren. We hebben een speciaal document opgesteld dat in meerdere talen beschikbaar is. Deze is op te vragen bij matchingsupport@nedflex.nl.  

Update: woensdag 18 maart 17:05 uur

Steun vanuit het kabinet

Gisteravond heeft de persconferentie plaatsgevonden waar we in heel Nederland op zaten te wachten. Vanuit het kabinet hebben we steun ontvangen en gaan vele werkgevers, werknemers, zzp’ers, ondernemers etc. geholpen worden in deze moeilijke tijd. 

De maatregelen die het kabinet heeft gepresenteerd moeten nog verder worden uitgewerkt. Zo zijn wij nog in afwachting van de exacte voorwaarden om een tegemoetkoming van de loonkosten aan te vragen. Dan weten wij ook aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen en hoe wij onze relaties en uitzendkrachten zo goed en volledig mogelijk kunnen informeren. 

Wat is er al wel bekend? 

 • De werktijdverkorting die voor honderdduizenden werknemers is aangevraagd, is vervangen;  
 • De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is hiervoor in de plaats gekomen;  
 • Ondernemers die een omzetverlies verwachten (van minimaal 20%) kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen;  
 • De tegemoetkoming is 90% van de loonsom indien er sprake is van 100% omzetverlies;  
 • Is het omzetverlies tussen de 20% en 100% dan zal de tegemoetkoming naar rato zijn;  
 • Personeel blijft in dienst van de werkgever;  
 • Voorwaarden is wel dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de periode van de NOW;  

Maar het kabinet heeft nog meer aangegeven: 

 • ZZP’ers kunnen voor een periode van 3 maanden een aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Het inkomen wordt dan aangevuld tot aan het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald;  
 • Het aanvragen van uitstel belasting is eenvoudiger;  
 • Voor diverse sectoren worden aangepaste maatregelen genomen (voor de agrarische sector, voor de Horeca en de Reisbranche).  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met je accountmanager. Wij zijn een aanvraag aan het voorbereiden. Maar omdat de mogelijkheid om het aan te vragen nog niet open is, kunnen we op dit moment de aanvraag nog niet doorzetten. We houden je op de hoogte. 


Update maandag 16 maart, 13:35 uur

Bereikbaarheid 

We doen met al onze medewerkers ons uiterste best om snel en juist antwoord te geven op alle vragen die er op dit moment zijn. Ook bij Nedflex werken we zo veel als mogelijk thuis. We verwachten een aantal drukke dagen met veel vragen van klanten en medewerkers. Om iedereen goed te woord te kunnen staan willen we je vragen om zaken rondom deze crisis te bespreken met je accountmanager. De accountmanagers zijn geïnstrueerd over de huidige stand van zaken en de mogelijkheden die we kunnen bieden binnen de samenwerking. Om de centrale lijn van Nedflex te ontlasten wil ik je vragen rechtstreeks contact te zoeken met de accountmanager. Deze contactgegevens hebben we je via de mail gestuurd.  


Voor medewerkers

Naar aanleiding van de mededelingen die de afgelopen dagen door de ministers worden gedaan, willen wij ook jullie via deze weg op de hoogte stellen.  

Als team werken wij zoveel mogelijk vanuit huis, maar wij zijn uiteraard wel bereikbaar. Via de chat, whatsapp, e-mail en telefoon kunnen jullie ons bereiken. We doen met elkaar ons uiterste best om jullie zoveel mogelijk te helpen, te informeren en van dienst te zijn.   

Heb je op dit moment een lopend contract bij Nedflex maar houdt jouw project op? Laat dit ons direct weten. Wij hebben een aantal grote klanten die dringend op zoek zijn naar uitzendkrachten.   

Indien jouw contract stopt of jij niet beschikbaar bent om werkzaamheden te verrichten via Nedflex, kan je bij het UWV mogelijk een WW uitkering aanvragen. Het UWV kan jou verder informeren of jij hier recht op hebt.  

Ben je ziek? Wij volgen hierin het protocol vanuit de RIVM, je kunt je op de gebruikelijke wijze ziekmelden bij Nedflex Verzuim. Wij schakelen dagelijks met onze bedrijfsarts, de kans dat je snel wordt opgeroepen is dan ook groot. In een aantal gevallen kunnen wij een ziekmelding niet direct accepteren, de medewerkers van Nedflex Verzuim zullen hier dan uitleg over geven.  

Over een aantal weken hebben we jullie als uitzendkrachten weer heel hard nodig. Laat ons dan ook weten wanneer je weer beschikbaar bent!