Het verschil tussen jobcarving en jobcrafting uitgelegd 


Je hebt er misschien al wel eens van gehoord, jobcarving en jobcrafting. Twee termen die te maken hebben met loopbaanontwikkeling. Maar wat betekent het precies, want hoewel deze twee woorden veel op elkaar lijken, is er zeker een verschil. We leggen het je in dit blog graag uit. 

Wat is jobcarving? 

We beginnen met jobcarving, dit is een proces waarbij taken en verantwoordelijkheden worden aangepast om beter aan te sluiten bij de behoeften en vaardigheden van een werknemer met een beperking. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een werknemer moeite heeft met bepaalde taken of bepaalde verantwoordelijkheden niet kan uitvoeren door een beperking. Bij jobcarving worden deze taken of verantwoordelijkheden overgedragen aan andere werknemers, die beter in staat zijn om deze taken uit te voeren. Zo kan de werknemer met een beperking zich concentreren op de taken waar hij of zij goed in is, en dat leidt tot een hogere productiviteit en werktevredenheid. Het aanpassen van de taken gebeurt op initiatief van de werkgever. 

Wat is jobcrafting? 

Jobcrafting is een proces waarbij werknemers hun eigen baan, taken en verantwoordelijkheden aanpassen om een betere match te vinden met persoonlijke interesses en vaardigheden. Bij jobcrafting neemt de werknemer dus het initiatief. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een werknemer bepaalde taken op zich neemt die in eerste instantie niet binnen de functieomschrijving van de werknemer vallen, puur omdat deze taken beter aansluiten bij zijn of haar vaardigheden en interesses. Zo haalt de werknemer meer voldoening uit het werk en voelt zich meer betrokken bij de organisatie. 

Verschillen tussen jobcarving en jobcrafting 

Het belangrijkste verschil tussen jobcarving en jobcrafting is wie de veranderingen in de baan aanbrengt. Bij jobcarving worden de veranderingen aangebracht door de werkgever of manager, terwijl bij jobcrafting de werknemer zelf verantwoordelijk is voor het aanpassen van zijn of haar eigen baan. 

Een ander verschil is het doel van de veranderingen. Bij jobcarving is het doel om het werk aan te passen aan de capaciteiten en behoeften van de werknemer, terwijl bij jobcrafting het doel is om de baan meer betekenisvol en bevredigend te maken voor de werknemer. 

Uiteindelijk blijft in beide gevallen het einddoel wel hetzelfde: het verbeteren van de productiviteit, tevredenheid en welzijn van de werknemer. 

Laatste update: 15 mei 2023