Wetswijzigingen 2024 – dit verandert er voor werkgevers


Het jaar is bijna ten einde en er staan een aantal veranderingen te wachten vanaf januari voor werkgevers en werknemers. We nemen je in dit blog mee door de wijzigingen die eraan komen. 

Veranderingen wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 

We hebben het al eerder gehad over de veranderingen van het WML per 1 januari 2024. We nemen je nog een keer mee door de wijzigingen. 
 
Momenteel is het wettelijk minimumloon zo ingericht dat er een wettelijk minimum maandloon is, dat resulteert in een uurloon. Afhankelijk van hoeveel uur je per week werkt is het uurloon anders. Dat betekent ook voor medewerkers die 40 uur werken voor dit wettelijk minimum maandloon, dat dit uurloon lager uitvalt dan iemand die hier ‘maar’ 36 uur voor hoeft te werken. Per 1 januari 2024 verandert dit maandloon in een uurloon. Hiervoor wordt aangesloten bij het uurloon van 36 uur, een flinke verhoging voor de 38 en 40 uurs cao’s dus. 

Kortgezegd betekent dit dat waar we nu een maandloon omrekenen in een uurloon, we straks vanuit het uurloon een maandloon gaan berekenen. Dit betekent ook dat het maand-, week- of periodeloon voor iemand die 40 uur werkt, hoger is dan voor iemand die 36 uur werkt.  

Om inzichtelijk te maken wat dit betekent voor 3 grote cao’s laten we graag zien wat de stijging in percentages is. De Horeca, Glastuinbouw en Open Teelten cao hebben nu als minimumloon een loon van €12,12 bij 38 uur. Dit betekent met het nieuwe wettelijk minimumloon ten opzichte van het oude minimumloon een stijging van 9,49%. 

Hieronder zie je een overzicht van de nieuwe uurlonen die per 1 januari 2024 zullen gelden. De verhoging t.o.v. het huidige uurloon van 36 uur is 3,75%: 

Leeftijd Per uur 
21 jaar en ouder €13,27 
20 jaar €10,62 
19 jaar €7,96 
18 jaar €6,64 
17 jaar €5,24 
16 jaar €4,58 
15 jaar €3,98 

Rekenvoorbeeld 

Medewerker van 22 jaar oud werkt 40 uur per week: 

Weekloon = 13,27 x 40 = €530,80 
Periodeloon = 13,27 x 40 x 4 = €2123,20 
Maandloon = 13,27 x 40 x 52 / 12 = €2300,13 

Veranderingen pensioenopbouw leeftijd 

Vanaf 1 januari wordt de leeftijd voor pensioenopbouw verlaagd van 21 naar 18 jaar. Dat betekent dat iedereen vanaf 18 jaar pensioen gaat opbouwen. Dit geldt voor alle pensioenfondsen en regelingen. Deze nieuwe regel hoort bij het vernieuwde pensioenstelsel. 

Veranderingen reiskosten 

Ook gaan vanaf 1 januari de reiskosten omhoog, van €0,21 naar €0,23. Dit is opgenomen in het belastingplan 2024. 

Nieuw Horeca cao 

De horecasector heeft het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad en nog steeds kampen veel horecaondernemers met een onzekere toekomst. Desondanks is het belangrijk om vooruit te blijven kijken en te investeren in onze huidige en toekomstige werknemers. Zeker in tijden waarin personeel schaars is, is het belangrijk om als werkgever aantrekkelijk te zijn en blijven op de arbeidsmarkt. 

KHN, FNV Horeca en CNV Vakmensen hebben daarom een voorstel gemaakt voor een nieuw Horeca cao. Op dit moment is het een onderhandelingsresultaat, er is nog geen definitief akkoord op de cao. Tussen 4 en 18 december worden de leden geraadpleegd over het onderhandelingsresultaat, en eind december zal er een definitief resultaat komen. 

Loonontwikkeling 
Vanuit de overheid is bepaald dat het wettelijk minimumloon (WML) in 2024 opnieuw fors stijgt. Per 1 januari 2024 is er sprake van een stijging van bijna 9,5%. Groepen werknemers gaan door deze overheidsmaatregel er automatisch in loon op vooruit, terwijl dit de lonen van andere werknemers onder druk zet. Het loongebouw raakt hierdoor uit balans. Deze ontwikkeling was voor sociale partners bij het sluiten van de vorige cao in 2022 niet te voorzien. Ook waren andere diverse ontwikkelingen in de samenleving (o.a. energiecrisis, oorlog in Oekraïne) niet te voorzien, maar hebben wel geleid tot een hoge inflatie die niet werd gedekt door een loonstijging vanuit de cao. Een aantal werkgevers heeft hierop geanticipeerd door – buiten de cao om – hun werknemers een extra loonstijging toe te kennen. Sociale partners zien en waarderen deze inzet en hebben hier rekening mee gehouden in onderstaande afspraken. 
 
Nieuw loongebouw voor 2024 
Om te komen tot een gebalanceerd loongebouw is het noodzakelijk dat deze gedifferentieerd wordt aangepast. Dit betekent per 1 januari 2024 het volgende: 

 • Het basis- en eindloon van functiegroep I worden gesteld op het bedrag van het WML en volgen die ontwikkeling. 
 • Het basisloon van functiegroep II wordt eveneens gesteld op het bedrag van het WML en volgt die ontwikkeling. 
 • Aan de functiegroepen II en hoger wordt een stijgingspercentage gekoppeld, waarmee de basislonen en tussenliggende periodieken worden opgehoogd. De eindlonen van deze functiegroepen worden gesteld op het bedrag dat 2% boven de laatste periodiek ligt. 
 • De aan de functiegroepen gekoppelde stijgingspercentages zijn: 
FunctiegroepStijgingspercentage
II9,5%
III10,5%
IV12%
V12%
VI9%
VII – XI8%

Cao-verhogingen 

De volgende verhoging gaat in per 31 december 2023: 

 • Open Teelten: 3% (zowel feitelijk als loonschaal). 

De volgende verhogingen gaan in per 1 januari 2024: 

 • Particuliere beveiliging: 6,20% (zowel feitelijk als loonschalen) 
 • Bouw en infra: 3,5% + €50,- per maand 
 • Groothandel in bloemen en planten: 2% (zowel feitelijk als loonschalen) 
 • Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf: 6% (zowel feitelijk als loonschalen) 
 • Gemeenten: 4,75% (zowel feitelijk als loonschalen) 
 • Visdetailhandel: 8,50% (loonschalen) 
 • Rabobank: 1,75% (zowel feitelijk als loonschalen) 
 • Metalelektro: 3,50% (zowel feitelijk als loonschalen) 
 • Bakkers industrieel: 4,50% (zowel feitelijk als loonschalen) 
 • Schilders: 3,30% (zowel feitelijk als loonschalen) 
 • Metaal en techniek: 0,60% (zowel feitelijk als loonschalen) 
 • Openbaar vervoer: 2% (loonschalen) 
 • Apotheken: 2,50% (zowel feitelijk als loonschalen) 
 • Schoonmaak: 3% (zowel feitelijk als loonschalen, loonschaal 0 verdwijnt) 
 • Groothandel in groenten en fruit: €155,- bruto per maand (zowel feitelijk als loonschalen) 
 • Kunststof- rubber en lijmindustrie: 2% (zowel feitelijk als loonschalen) 
 • Kinderopvang: 2% (zowel feitelijk als loonschalen) 
 • Zoetwarenindustrie: 4,25% (zowel feitelijk als loonschalen) 
 • Grafimedia: 1,50% (feitelijke lonen) 
 • Orisma: 4% (zowel feitelijk als loonschalen) 
 • Gemaksvoedingindustrie: 2% (zowel feitelijk als loonschalen) 
 • Reprografisch bedrijf: 1,50% (zowel feitelijk als loonschalen) 
 • GGZ: 2% (zowel feitelijk als loonschalen met een bodem van €60,-) 

Richtlijn Tijdelijke Bescherming 

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming is verlengd met een jaar. Dit betekent dat Oekraïense medewerkers tot 24 maart 2025 in Nederland mogen werken. Zij hebben geen nieuwe documenten nodig, in de brief van de IND (over de verlenging van de sticker) is opgenomen dat deze brief geldt voor de duur van de Richtlijn.Voor de Derdelanders wachten we nog op de uitspraak van de Raad van State. Zij hebben nu aangegeven dat de uitspraak in januari volgt. Zodra de uitspraak is gedaan brengen we jullie weer op de hoogte. 

Arbeidskorting 2024 omhoog 

In 2024 krijgen veel werknemers meer arbeidskorting. Het gaat om personen met een inkomen tot zo’n €40.000,-. Daardoor houden deze werknemers per saldo meer nettoloon over.  

De maximale arbeidskorting in 2024 is €5.167,-. Voor werknemers met een salaris rond het minimumloon stijgt de arbeidskorting met €115,-. 

Geen STAP-budget meer 

Vanaf 1 januari 2024 kun je geen gebruik meer maken van het STAP-budget. Deze subsidie voor scholing werd de afgelopen jaren veel gebruikt. Per aanvraagperiode kon je 1000 euro per persoon krijgen voor cursussen, trainingen en opleidingen. Met de afschaffing van het STAP-budget is de belangrijkste subsidie voor opleiding volledig verdwenen. 

Aanpassing 30 procent-regeling 

Wanneer je een buitenlandse werknemer in dienst neemt met een talent of bijzondere kennis, dan mag je de extra kosten die je werknemer maakt door de verhuizing naar Nederland niet meer onbeperkt belastingvrij vergoeden. Dit is een aanpassing op de bestaande 30 procent-regeling. 

Je kunt vanaf 1 januari 2024 de kosten vergoeden door 30 procent van het loon belastingvrij uit te betalen. De vergoeding zelf zit inbegrepen in die 30 procent. Je hoeft niet aan te geven welke kosten je werknemer echt heeft gemaakt. 

Er geldt wel een maximumbedrag: je mag de kosten vergoeden tot een maximum van 30 procent van de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor topsalarissen. Dit bedrag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Geplaatst op: 21 december 2023